שערי מט”ח יציגים 29/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6500
0.027%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8075
0.681%
יין
100
יפן
3.2965
0.429%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2551
0.693%
דולר
1
אוסטרליה
2.6989
0.728%
דולר
1
קנדה
2.7610
0.568%
כתר
1
דנמרק
0.5709
0.652%
כתר
1
נורווגיה
0.4486
0.515%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2661
0.910%
כתר
1
שוודיה
0.4088
0.789%
פרנק
1
שוויץ
3.6773
0.569%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1406
0.010%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2040
0.049%-

שערי מט”ח יציגים 28/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.082%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7750
0.589%-
יין
100
יפן
3.3107
0.115%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2258
0.241%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6794
0.546%-
דולר
1
קנדה
2.7454
0.120%
כתר
1
דנמרק
0.5672
0.229%-
כתר
1
נורווגיה
0.4463
0.134%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2637
1.051%-
כתר
1
שוודיה
0.4056
0.904%-
פרנק
1
שוויץ
3.6565
0.392%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1401
0.092%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2041
0.147%

שערי מט”ח יציגים 27/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6460
0.413%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8033
0.108%-
יין
100
יפן
3.3069
0.196%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2360
0.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6941
0.313%
דולר
1
קנדה
2.7421
0.653%
כתר
1
דנמרק
0.5685
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4469
0.089%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2665
0.485%-
כתר
1
שוודיה
0.4093
0.122%-
פרנק
1
שוויץ
3.6709
0.019%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1354
0.346%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2038
0.444%

שערי מט”ח יציגים 26/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6310
0.415%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8085
0.196%
יין
100
יפן
3.3134
0.418%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2381
0.324%
דולר
1
אוסטרליה
2.6857
0.052%
דולר
1
קנדה
2.7243
0.173%
כתר
1
דנמרק
0.5688
0.335%
כתר
1
נורווגיה
0.4473
0.314%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2678
0.225%
כתר
1
שוודיה
0.4098
0.564%
פרנק
1
שוויץ
3.6716
0.303%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1177
0.438%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2029
0.247%

שערי מט”ח יציגים 25/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6160
0.028%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7991
0.212%-
יין
100
יפן
3.2996
0.475%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2244
0.192%
דולר
1
אוסטרליה
2.6843
0.213%
דולר
1
קנדה
2.7196
0.040%-
כתר
1
דנמרק
0.5669
0.212%
כתר
1
נורווגיה
0.4459
0.358%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2672
0.037%-
כתר
1
שוודיה
0.4075
0.245%-
פרנק
1
שוויץ
3.6605
0.156%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0954
0.002%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2024
ללא שינוי

שערי מט”ח יציגים 22/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.166%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.8093
1.251%
יין
100
יפן
3.2840
0.085%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2163
1.013%
דולר
1
אוסטרליה
2.6786
0.311%
דולר
1
קנדה
2.7207
0.029%
כתר
1
דנמרק
0.5657
0.982%
כתר
1
נורווגיה
0.4475
1.016%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2673
1.404%
כתר
1
שוודיה
0.4085
0.839%
פרנק
1
שוויץ
3.6548
0.625%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0955
0.225%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2024
0.148%-

שערי מט”ח יציגים 21/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6230
0.440%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7499
0.779%-
יין
100
יפן
3.2812
0.750%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1740
0.766%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6703
0.681%-
דולר
1
קנדה
2.7199
0.559%-
כתר
1
דנמרק
0.5602
0.744%-
כתר
1
נורווגיה
0.4430
0.293%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2636
0.827%-
כתר
1
שוודיה
0.4051
1.050%-
פרנק
1
שוויץ
3.6321
0.425%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1070
0.433%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
0.830%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2027
0.295%-

שערי מט”ח יציגים 20/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6390
0.137%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.7872
0.208%-
יין
100
יפן
3.3060
0.277%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2062
0.076%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6886
0.119%
דולר
1
קנדה
2.7352
0.422%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.089%-
כתר
1
נורווגיה
0.4443
0.135%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2658
1.180%
כתר
1
שוודיה
0.4094
0.368%
פרנק
1
שוויץ
3.6476
0.328%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1292
0.138%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2033
0.343%-

שערי מט”ח יציגים 19/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6440
0.496%
ליש”ט
1
בריטניה
4.7972
0.260%-
יין
100
יפן
3.3152
1.061%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2094
0.062%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6854
0.563%-
דולר
1
קנדה
2.7468
0.276%-
כתר
1
דנמרק
0.5649
0.088%-
כתר
1
נורווגיה
0.4437
0.560%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2627
2.523%-
כתר
1
שוודיה
0.4079
0.778%-
פרנק
1
שוויץ
3.6596
0.503%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1363
0.467%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2040
0.443%

שערי מט”ח יציגים 18/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6260
0.583%
ליש”ט
1
בריטניה
4.8097
0.691%
יין
100
יפן
3.2804
0.583%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2120
0.792%
דולר
1
אוסטרליה
2.7006
0.398%
דולר
1
קנדה
2.7544
0.375%
כתר
1
דנמרק
0.5654
0.820%
כתר
1
נורווגיה
0.4462
0.722%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2695
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.4111
0.097%-
פרנק
1
שוויץ
3.6413
0.661%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1124
0.687%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.840%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2031
0.545%