שערי מט”ח יציגים 29/10/2021

שערי מט”ח יציגים 28/10/2021

שערי מט”ח יציגים 27/10/2021

שערי מט”ח יציגים 26/10/2021

שערי מט”ח יציגים 25/10/2021

שערי מט”ח יציגים 22/10/2021

שערי מט”ח יציגים 21/10/2021

שערי מט”ח יציגים 20/10/2021

שערי מט”ח יציגים 19/10/2021

שערי מט”ח יציגים 18/10/2021