שערי מט”ח יציגים 30/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5350
0.398%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3023
0.158%
ין
100
יפן
3.3221
0.208%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9029
0.072%
דולר
1
אוסטרליה
2.3756
0.013%-
דולר
1
קנדה
2.6566
0.245%
כתר
1
דנמרק
0.5235
0.096%
כתר
1
נורווגיה
0.3886
0.026%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2322
1.353%
כתר
1
שוודיה
0.3606
0.332%-
פרנק
1
שוויץ
3.5764
0.190%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9853
0.389%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
0.518%

שערי מט”ח יציגים 29/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.085%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2955
0.195%-
ין
100
יפן
3.3152
0.510%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9001
0.251%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3759
0.097%-
דולר
1
קנדה
2.6501
0.038%
כתר
1
דנמרק
0.5230
0.248%-
כתר
1
נורווגיה
0.3885
0.589%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2291
0.391%-
כתר
1
שוודיה
0.3618
0.495%-
פרנק
1
שוויץ
3.5832
0.220%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9660
0.097%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2125
0.094%-

שערי מט”ח יציגים 28/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5240
0.114%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3039
0.340%-
ין
100
יפן
3.3322
0.069%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9099
0.000%
דולר
1
אוסטרליה
2.3782
0.097%-
דולר
1
קנדה
2.6491
0.428%-
כתר
1
דנמרק
0.5243
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3908
0.128%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2300
0.043%-
כתר
1
שוודיה
0.3636
0.493%-
פרנק
1
שוויץ
3.5911
0.070%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9708
0.125%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.188%

שערי מט”ח יציגים 27/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5200
0.028%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3186
0.300%
ין
100
יפן
3.3299
0.193%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9099
0.043%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3805
0.021%
דולר
1
קנדה
2.6605
0.601%
כתר
1
דנמרק
0.5243
0.057%-
כתר
1
נורווגיה
0.3913
0.102%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2301
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3654
0.274%
פרנק
1
שוויץ
3.5936
0.047%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9646
0.036%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2123
0.142%

שערי מט”ח יציגים 26/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5190
0.228%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3057
0.485%
ין
100
יפן
3.3235
0.932%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9116
0.674%
דולר
1
אוסטרליה
2.3800
0.291%
דולר
1
קנדה
2.6446
0.307%
כתר
1
דנמרק
0.5246
0.672%
כתר
1
נורווגיה
0.3917
0.179%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2301
0.648%-
כתר
1
שוודיה
0.3644
0.469%
פרנק
1
שוויץ
3.5919
1.010%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9628
0.232%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2120
0.047%

שערי מט”ח יציגים 23/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5110
0.397%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2849
0.138%
ין
100
יפן
3.2928
0.565%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8854
0.420%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3731
0.478%-
דולר
1
קנדה
2.6365
0.554%-
כתר
1
דנמרק
0.5211
0.420%-
כתר
1
נורווגיה
0.3910
0.534%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2316
0.129%-
כתר
1
שוודיה
0.3627
0.467%-
פרנק
1
שוויץ
3.5560
0.845%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9513
0.420%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.047%-

שערי מט”ח יציגים 22/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.057%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2790
0.009%
ין
100
יפן
3.3115
0.075%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9018
0.380%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3845
0.513%-
דולר
1
קנדה
2.6512
0.094%-
כתר
1
דנמרק
0.5233
0.381%-
כתר
1
נורווגיה
0.3931
0.279%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2319
0.129%-
כתר
1
שוודיה
0.3644
0.410%-
פרנק
1
שוויץ
3.5863
0.403%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9722
0.056%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2120
0.329%-

שערי מט”ח יציגים 21/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.085%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2786
0.477%
ין
100
יפן
3.3140
0.006%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9167
0.312%
דולר
1
אוסטרליה
2.3968
0.352%
דולר
1
קנדה
2.6537
0.390%
כתר
1
דנמרק
0.5253
0.306%
כתר
1
נורווגיה
0.3942
0.613%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2322
1.265%
כתר
1
שוודיה
0.3659
0.827%
פרנק
1
שוויץ
3.6008
0.131%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9750
0.072%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.378%

שערי מט”ח יציגים 20/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5240
0.592%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2583
0.790%-
ין
100
יפן
3.3142
0.268%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9045
0.762%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3884
0.603%-
דולר
1
קנדה
2.6434
1.174%-
כתר
1
דנמרק
0.5237
0.739%-
כתר
1
נורווגיה
0.3918
0.710%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2293
0.779%-
כתר
1
שוודיה
0.3629
1.090%-
פרנק
1
שוויץ
3.5961
0.531%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9714
0.578%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.796%-

שערי מט”ח יציגים 19/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5450
0.113%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2922
0.079%-
ין
100
יפן
3.3231
0.282%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9345
0.247%
דולר
1
אוסטרליה
2.4029
0.012%
דולר
1
קנדה
2.6748
0.488%
כתר
1
דנמרק
0.5276
0.285%
כתר
1
נורווגיה
0.3946
0.586%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2311
0.943%-
כתר
1
שוודיה
0.3669
0.301%
פרנק
1
שוויץ
3.6153
0.006%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0003
0.092%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
ללא שינוי