שערי מט”ח יציגים 30/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7010
0.243%-
לישט
1
בריטניה
4.7294
0.200%-
יין
100
יפן
3.2623
0.406%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2109
0.317%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7050
0.650%-
דולר
1
קנדה
2.7820
0.437%-
כתר
1
דנמרק
0.5643
0.318%-
כתר
1
נורווגיה
0.4322
0.506%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2697
0.918%-
כתר
1
שוודיה
0.4071
0.635%-
פרנק
1
שוויץ
3.7135
0.466%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2147
0.285%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.407%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.290%-

שערי מט”ח יציגים 29/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7100
0.616%-
לישט
1
בריטניה
4.7389
0.756%-
יין
100
יפן
3.2756
0.113%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2243
0.263%
דולר
1
אוסטרליה
2.7227
0.792%
דולר
1
קנדה
2.7942
0.285%-
כתר
1
דנמרק
0.5661
0.266%
כתר
1
נורווגיה
0.4344
0.092%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2722
1.605%
כתר
1
שוודיה
0.4097
0.292%-
פרנק
1
שוויץ
3.7309
0.158%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2296
0.608%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.405%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2072
0.432%-

שערי מט”ח יציגים 28/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7330
0.134%
לישט
1
בריטניה
4.7750
0.535%
יין
100
יפן
3.2793
0.040%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2132
0.140%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7013
0.089%
דולר
1
קנדה
2.8022
0.430%-
כתר
1
דנמרק
0.5646
0.141%-
כתר
1
נורווגיה
0.4340
0.046%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2679
0.594%-
כתר
1
שוודיה
0.4109
0.097%
פרנק
1
שוויץ
3.7368
0.161%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2616
0.143%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
0.241%

שערי מט”ח יציגים 27/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7280
0.027%-
לישט
1
בריטניה
4.7496
0.885%-
יין
100
יפן
3.2806
0.395%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2191
0.434%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6989
0.277%-
דולר
1
קנדה
2.8143
0.340%-
כתר
1
דנמרק
0.5654
0.458%-
כתר
1
נורווגיה
0.4338
0.436%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2695
0.074%-
כתר
1
שוודיה
0.4105
0.243%-
פרנק
1
שוויץ
3.7308
0.238%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2541
0.002%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2076
0.288%-

שערי מט”ח יציגים 26/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7290
0.214%-
לישט
1
בריטניה
4.7920
0.119%-
יין
100
יפן
3.2936
0.501%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2375
0.282%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7064
0.026%
דולר
1
קנדה
2.8239
0.166%-
כתר
1
דנמרק
0.5680
0.263%-
כתר
1
נורווגיה
0.4357
0.160%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2697
0.369%-
כתר
1
שוודיה
0.4115
0.242%-
פרנק
1
שוויץ
3.7397
0.291%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2542
0.247%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
0.335%-

שערי מט”ח יציגים 23/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7370
0.241%
לישט
1
בריטניה
4.7977
0.004%-
יין
100
יפן
3.3102
0.312%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2495
0.150%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7057
0.004%
דולר
1
קנדה
2.8286
0.330%
כתר
1
דנמרק
0.5695
0.140%-
כתר
1
נורווגיה
0.4364
0.092%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2707
0.371%
כתר
1
שוודיה
0.4125
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.7506
0.032%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2672
0.251%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
0.407%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.626%

שערי מט”ח יציגים 22/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7280
0.401%-
לישט
1
בריטניה
4.7979
0.249%
יין
100
יפן
3.2999
0.290%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2559
0.197%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7056
0.059%-
דולר
1
קנדה
2.8193
0.067%
כתר
1
דנמרק
0.5703
0.193%-
כתר
1
נורווגיה
0.4368
0.365%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2697
0.898%
כתר
1
שוודיה
0.4126
0.121%-
פרנק
1
שוויץ
3.7494
0.388%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2540
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.405%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2076
0.432%-

שערי מט”ח יציגים 21/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7430
0.727%
לישט
1
בריטניה
4.7860
0.176%
יין
100
יפן
3.3095
0.166%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2643
0.362%
דולר
1
אוסטרליה
2.7072
0.107%
דולר
1
קנדה
2.8174
0.043%-
כתר
1
דנמרק
0.5714
0.369%
כתר
1
נורווגיה
0.4384
0.160%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2673
1.020%
כתר
1
שוודיה
0.4131
0.291%
פרנק
1
שוויץ
3.7640
0.540%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2724
0.674%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
0.407%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.482%

שערי מט”ח יציגים 20/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7160
0.216%
לישט
1
בריטניה
4.7776
0.107%
יין
100
יפן
3.3040
0.474%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2489
0.307%
דולר
1
אוסטרליה
2.7043
0.166%-
דולר
1
קנדה
2.8186
0.053%
כתר
1
דנמרק
0.5693
0.300%
כתר
1
נורווגיה
0.4377
0.319%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2646
0.263%-
כתר
1
שוודיה
0.4119
0.073%-
פרנק
1
שוויץ
3.7438
0.607%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2371
0.203%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.436%

שערי מט”ח יציגים 19/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7080
0.242%-
לישט
1
בריטניה
4.7725
0.459%
יין
100
יפן
3.2884
0.259%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2359
0.451%
דולר
1
אוסטרליה
2.7088
0.423%
דולר
1
קנדה
2.8171
0.223%-
כתר
1
דנמרק
0.5676
0.442%
כתר
1
נורווגיה
0.4391
0.183%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2653
1.414%
כתר
1
שוודיה
0.4122
0.390%
פרנק
1
שוויץ
3.7212
0.805%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2265
0.180%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.407%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.434%-