שערי מט”ח יציגים לתאריך 31/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1760
0.376%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1683
0.451%-
ין
100
יפן
2.6070
0.355%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5236
0.685%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3776
0.888%-
דולר
1
קנדה
2.5356
0.740%-
כתר
1
דנמרק
0.4737
0.692%-
כתר
1
נורווגיה
0.3635
1.276%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2187
0.500%-
כתר
1
שוודיה
0.3408
0.757%-
פרנק
1
שוויץ
3.4344
0.264%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4797
0.382%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.474%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1741
0.115%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 30/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1880
0.901%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1872
0.603%-
ין
100
יפן
2.6163
0.469%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5479
0.146%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3989
0.539%-
דולר
1
קנדה
2.5545
0.827%-
כתר
1
דנמרק
0.4770
0.126%-
כתר
1
נורווגיה
0.3682
1.234%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2198
0.045%-
כתר
1
שוודיה
0.3434
0.146%
פרנק
1
שוויץ
3.4435
0.195%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4969
0.899%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
0.939%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1743
0.740%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2170
0.155%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2126
0.599%-
ין
100
יפן
2.6041
0.424%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5531
0.359%
דולר
1
אוסטרליה
2.4119
0.438%-
דולר
1
קנדה
2.5758
0.217%-
כתר
1
דנמרק
0.4776
0.357%
כתר
1
נורווגיה
0.3728
0.187%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2199
0.498%-
כתר
1
שוודיה
0.3429
0.853%
פרנק
1
שוויץ
3.4368
0.261%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5377
0.141%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1756
0.057%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2220
0.031%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2380
0.266%-
ין
100
יפן
2.5931
2.195%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5404
0.276%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4225
0.182%
דולר
1
קנדה
2.5814
0.483%
כתר
1
דנמרק
0.4759
0.272%-
כתר
1
נורווגיה
0.3735
0.620%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2210
0.136%-
כתר
1
שוודיה
0.3400
0.817%-
פרנק
1
שוויץ
3.4458
0.874%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5441
0.033%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1757
0.861%

שערי מט”ח יציגים 25/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2230
0.062%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2493
0.024%-
ין
100
יפן
2.6513
0.132%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5502
0.280%
דולר
1
אוסטרליה
2.4181
0.166%
דולר
1
קנדה
2.5690
0.203%
כתר
1
דנמרק
0.4772
0.294%
כתר
1
נורווגיה
0.3712
0.749%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2213
1.281%
כתר
1
שוודיה
0.3428
0.058%
פרנק
1
שוויץ
3.4762
0.538%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5456
0.044%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1742
0.966%-

שערי מט”ח יציגים 24/03/2022

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2210
0.309%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2503
0.389%-
ין
100
יפן
2.6478
0.906%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5403
0.228%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4141
0.041%
דולר
1
קנדה
2.5638
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.4758
0.272%-
כתר
1
נורווגיה
0.3740
1.493%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2185
0.137%
כתר
1
שוודיה
0.3426
0.263%
פרנק
1
שוויץ
3.4576
0.075%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5436
0.290%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1759
0.057%-

שערי מט”ח יציגים 23/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2310
0.186%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2669
0.080%
ין
100
יפן
2.6720
0.105%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5484
0.011%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4131
0.722%
דולר
1
קנדה
2.5643
0.090%
כתר
1
דנמרק
0.4771
0.021%
כתר
1
נורווגיה
0.3685
0.136%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2182
0.646%
כתר
1
שוודיה
0.3417
0.264%
פרנק
1
שוויץ
3.4550
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5568
0.169%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1760
1.091%

שערי מט”ח יציגים 22/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2250
0.432%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2635
0.254%
ין
100
יפן
2.6692
1.763%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5488
0.691%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3958
0.247%
דולר
1
קנדה
2.5620
0.222%-
כתר
1
דנמרק
0.4770
0.666%-
כתר
1
נורווגיה
0.3690
0.297%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2168
0.046%
כתר
1
שוודיה
0.3408
0.757%-
פרנק
1
שוויץ
3.4521
0.782%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5491
0.429%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1741
4.498%-

שערי מט”ח יציגים 21/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2390
0.735%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2527
0.452%-
ין
100
יפן
2.7171
1.497%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5735
0.385%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3899
1.002%
דולר
1
קנדה
2.5677
0.062%-
כתר
1
דנמרק
0.4802
0.394%-
כתר
1
נורווגיה
0.3701
1.037%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2167
0.046%-
כתר
1
שוודיה
0.3434
0.261%-
פרנק
1
שוויץ
3.4793
0.274%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5687
0.739%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.926%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1823
12.229%-

שערי מט”ח יציגים 16/03/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2630
0.730%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2720
0.457%-
ין
100
יפן
2.7584
1.019%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5873
0.665%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3662
0.106%-
דולר
1
קנדה
2.5693
0.320%
כתר
1
דנמרק
0.4821
0.659%-
כתר
1
נורווגיה
0.3663
0.356%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2168
0.184%-
כתר
1
שוודיה
0.3443
0.350%
פרנק
1
שוויץ
3.4698
0.866%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6027
0.708%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.461%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.527%-