שערי מט”ח יציגים 31/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2150
0.156%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3919
0.520%
ין
100
יפן
3.1191
0.215%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9441
0.096%
דולר
1
אוסטרליה
2.4834
0.882%
דולר
1
קנדה
2.5217
0.346%
כתר
1
דנמרק
0.5300
0.076%
כתר
1
נורווגיה
0.3767
0.614%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2190
0.319%-
כתר
1
שוודיה
0.3932
0.306%
פרנק
1
שוויץ
3.6498
0.582%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5341
0.137%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.472%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2045
0.245%

שערי מט”ח יציגים 30/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2100
0.062%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3692
0.852%
ין
100
יפן
3.1124
0.442%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9403
0.099%
דולר
1
אוסטרליה
2.4617
0.774%
דולר
1
קנדה
2.5130
0.219%
כתר
1
דנמרק
0.5296
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.3744
0.402%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2197
0.091%
כתר
1
שוודיה
0.3920
0.384%
פרנק
1
שוויץ
3.6287
0.166%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5279
0.057%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2040
0.098%

שערי מט”ח יציגים 29/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2120
0.124%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3323
0.115%-
ין
100
יפן
3.0987
0.171%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9364
0.265%
דולר
1
אוסטרליה
2.4428
0.094%
דולר
1
קנדה
2.5075
0.116%
כתר
1
דנמרק
0.5294
0.284%
כתר
1
נורווגיה
0.3729
0.512%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2195
0.589%-
כתר
1
שוודיה
0.3905
0.541%
פרנק
1
שוויץ
3.6227
0.268%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5305
0.117%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
0.469%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2038
0.440%-

שערי מט”ח יציגים 28/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2160
0.062%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3373
0.698%-
ין
100
יפן
3.1040
0.010%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9260
0.099%
דולר
1
אוסטרליה
2.4405
0.209%-
דולר
1
קנדה
2.5046
0.036%-
כתר
1
דנמרק
0.5279
0.133%
כתר
1
נורווגיה
0.3710
0.589%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2208
0.455%
כתר
1
שוודיה
0.3884
0.180%-
פרנק
1
שוויץ
3.6130
0.105%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5358
0.051%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2047
0.195%-

שערי מט”ח יציגים 24/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2180
0.124%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3678
0.999%
ין
100
יפן
3.1043
0.315%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9221
0.165%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4456
0.320%
דולר
1
קנדה
2.5055
0.080%
כתר
1
דנמרק
0.5272
0.189%-
כתר
1
נורווגיה
0.3732
0.702%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2198
0.498%-
כתר
1
שוודיה
0.3891
0.180%
פרנק
1
שוויץ
3.6168
0.116%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5381
0.139%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2051
0.146%-

שערי מט”ח יציגים 23/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2220
0.371%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3246
0.300%-
ין
100
יפן
3.1141
0.428%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9286
0.635%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4378
0.123%-
דולר
1
קנדה
2.5035
0.374%-
כתר
1
דנמרק
0.5282
0.621%-
כתר
1
נורווגיה
0.3706
0.269%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2209
0.226%-
כתר
1
שוודיה
0.3884
0.665%-
פרנק
1
שוויץ
3.6210
0.868%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5444
0.375%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2054
0.146%-

שערי מט”ח יציגים 22/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2340
0.523%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3376
0.475%
ין
100
יפן
3.1275
0.271%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9537
0.091%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4408
0.045%-
דולר
1
קנדה
2.5129
0.345%-
כתר
1
דנמרק
0.5315
0.075%-
כתר
1
נורווגיה
0.3716
0.216%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2214
1.327%
כתר
1
שוודיה
0.3910
0.051%
פרנק
1
שוויץ
3.6527
0.194%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5615
0.606%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.628%-

שערי מט”ח יציגים 21/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2510
0.309%
ליש”ט
1
בריטניה
4.3171
1.335%-
ין
100
יפן
3.1360
0.176%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9573
0.363%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4419
0.728%-
דולר
1
קנדה
2.5216
0.728%-
כתר
1
דנמרק
0.5319
0.356%-
כתר
1
נורווגיה
0.3708
1.801%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2185
1.399%-
כתר
1
שוודיה
0.3908
0.382%-
פרנק
1
שוויץ
3.6598
0.060%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5893
0.398%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.339%

שערי מט”ח יציגים 18/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2410
0.123%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.3755
0.942%-
ין
100
יפן
3.1305
0.584%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9717
0.018%
דולר
1
אוסטרליה
2.4598
0.670%-
דולר
1
קנדה
2.5401
0.560%-
כתר
1
דנמרק
0.5338
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3776
0.079%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2216
0.226%
כתר
1
שוודיה
0.3923
0.410%
פרנק
1
שוויץ
3.6620
0.223%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5711
0.120%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.194%-

שערי מט”ח יציגים 17/12/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2450
0.246%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4171
0.309%
ין
100
יפן
3.1489
0.051%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9710
0.144%
דולר
1
אוסטרליה
2.4764
0.626%
דולר
1
קנדה
2.5544
0.098%
כתר
1
דנמרק
0.5337
0.169%
כתר
1
נורווגיה
0.3779
0.827%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2211
1.005%
כתר
1
שוודיה
0.3907
0.308%
פרנק
1
שוויץ
3.6702
0.247%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5766
0.257%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.097%-