שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3170
0.090%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1708
0.610%
ין
100
יפן
2.5530
0.306%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5127
0.702%
דולר
1
אוסטרליה
2.3740
0.768%
דולר
1
קנדה
2.6044
0.825%
כתר
1
דנמרק
0.4720
0.683%
כתר
1
נורווגיה
0.3579
1.331%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2090
0.192%
כתר
1
שוודיה
0.3400
0.711%
פרנק
1
שוויץ
3.4263
0.387%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6784
0.079%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.455%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1794
0.056%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3200
0.150%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1455
0.875%-
ין
100
יפן
2.5452
1.983%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4882
0.923%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3559
0.804%-
דולר
1
קנדה
2.5831
0.293%-
כתר
1
דנמרק
0.4688
0.909%-
כתר
1
נורווגיה
0.3532
1.807%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2086
0.144%-
כתר
1
שוודיה
0.3376
0.236%-
פרנק
1
שוויץ
3.4131
0.900%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6821
0.160%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1793
0.111%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 27/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3250
1.002%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1821
0.146%
ין
100
יפן
2.5967
0.620%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5207
0.185%
דולר
1
אוסטרליה
2.3750
0.232%
דולר
1
קנדה
2.5907
0.384%
כתר
1
דנמרק
0.4731
0.148%
כתר
1
נורווגיה
0.3597
0.307%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2089
0.334%-
כתר
1
שוודיה
0.3384
0.059%
פרנק
1
שוויץ
3.4441
0.271%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6896
0.991%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.917%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1795
1.013%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 26/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2920
0.030%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1760
0.253%-
ין
100
יפן
2.5807
0.545%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5142
0.425%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3695
0.740%
דולר
1
קנדה
2.5808
0.124%
כתר
1
דנמרק
0.4724
0.422%-
כתר
1
נורווגיה
0.3586
1.375%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2096
0.239%
כתר
1
שוודיה
0.3382
0.734%-
פרנק
1
שוויץ
3.4348
0.050%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6436
0.052%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1777
0.226%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 25/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
2.300%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1866
0.430%-
ין
100
יפן
2.5667
2.182%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5292
0.455%
דולר
1
אוסטרליה
2.3521
1.914%-
דולר
1
קנדה
2.5776
0.136%-
כתר
1
דנמרק
0.4744
0.466%
כתר
1
נורווגיה
0.3636
0.845%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2091
1.461%-
כתר
1
שוודיה
0.3407
0.584%-
פרנק
1
שוויץ
3.4331
1.030%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6412
2.301%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
2.347%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1773
1.897%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 21/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2170
0.556%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2047
0.154%-
ין
100
יפן
2.5119
0.199%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5132
0.366%
דולר
1
אוסטרליה
2.3980
0.191%-
דולר
1
קנדה
2.5811
0.311%
כתר
1
דנמרק
0.4722
0.361%
כתר
1
נורווגיה
0.3667
0.299%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2122
1.623%-
כתר
1
שוודיה
0.3427
0.469%
פרנק
1
שוויץ
3.3981
0.317%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5368
0.581%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1740
0.798%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2350
0.031%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2112
0.076%-
ין
100
יפן
2.5169
0.289%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5004
0.086%
דולר
1
אוסטרליה
2.4026
0.389%
דולר
1
קנדה
2.5731
0.008%-
כתר
1
דנמרק
0.4705
0.085%
כתר
1
נורווגיה
0.3678
0.136%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2157
2.088%-
כתר
1
שוודיה
0.3411
0.768%
פרנק
1
שוויץ
3.4089
0.511%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5633
0.015%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1754
0.171%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 19/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2360
1.157%
ליש”ט
1
בריטניה
4.2144
0.331%
ין
100
יפן
2.5242
1.062%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4974
0.166%
דולר
1
אוסטרליה
2.3933
0.458%
דולר
1
קנדה
2.5733
0.898%
כתר
1
דנמרק
0.4701
0.149%
כתר
1
נורווגיה
0.3673
0.410%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2203
0.916%
כתר
1
שוודיה
0.3385
0.089%-
פרנק
1
שוויץ
3.4264
0.108%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5640
1.146%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.943%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1757
0.977%

שערי מט”ח יציגים לתאריך 14/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1990
0.249%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.2005
0.640%
ין
100
יפן
2.5513
0.181%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4916
0.440%
דולר
1
אוסטרליה
2.3824
0.055%
דולר
1
קנדה
2.5504
0.564%
כתר
1
דנמרק
0.4694
0.428%
כתר
1
נורווגיה
0.3658
0.467%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2183
1.356%-
כתר
1
שוודיה
0.3388
0.713%
פרנק
1
שוויץ
3.4227
0.390%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5123
0.239%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1740
0.172%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 13/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2070
0.249%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1738
0.251%-
ין
100
יפן
2.5467
0.535%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4763
0.489%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3811
0.372%-
דולר
1
קנדה
2.5361
0.244%-
כתר
1
דנמרק
0.4674
0.511%-
כתר
1
נורווגיה
0.3641
0.356%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2213
0.408%
כתר
1
שוודיה
0.3364
0.562%-
פרנק
1
שוויץ
3.4361
0.316%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5231
0.254%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
0.469%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1743
0.288%