שערי מט”ח יציגים 30/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3080
0.331%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4158
0.408%-
ין
100
יפן
3.1822
0.273%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9656
0.220%
דולר
1
אוסטרליה
2.4421
0.229%-
דולר
1
קנדה
2.5538
0.020%-
כתר
1
דנמרק
0.5329
0.226%
כתר
1
נורווגיה
0.3765
0.534%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2164
1.097%-
כתר
1
שוודיה
0.3915
0.513%
פרנק
1
שוויץ
3.6610
0.038%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6653
0.350%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.455%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2108
0.660%-

שערי מט”ח יציגים 27/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3190
0.030%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4339
0.034%-
ין
100
יפן
3.1909
0.188%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9569
0.058%
דולר
1
אוסטרליה
2.4477
0.078%
דולר
1
קנדה
2.5543
0.027%
כתר
1
דנמרק
0.5317
0.056%
כתר
1
נורווגיה
0.3745
0.080%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2188
0.046%-
כתר
1
שוודיה
0.3895
0.051%
פרנק
1
שוויץ
3.6596
0.055%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6817
0.032%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2122
0.284%

שערי מט”ח יציגים 26/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3200
0.150%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4354
0.099%-
ין
100
יפן
3.1849
0.000%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9546
0.035%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4458
0.033%
דולר
1
קנדה
2.5536
0.051%-
כתר
1
דנמרק
0.5314
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3742
0.213%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2189
0.367%
כתר
1
שוודיה
0.3893
0.307%-
פרנק
1
שוויץ
3.6576
0.216%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6832
0.145%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2116
0.236%-

שערי מט”ח יציגים 25/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3250
0.479%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4398
0.457%-
ין
100
יפן
3.1849
0.481%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9560
0.255%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4450
0.407%-
דולר
1
קנדה
2.5549
0.184%-
כתר
1
דנמרק
0.5316
0.225%-
כתר
1
נורווגיה
0.3750
0.942%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2181
0.322%
כתר
1
שוודיה
0.3905
0.489%
פרנק
1
שוויץ
3.6497
0.265%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6900
0.473%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.452%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2121
0.469%-

שערי מט”ח יציגים 24/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3410
0.060%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4602
0.213%-
ין
100
יפן
3.2003
0.587%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9661
0.194%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4550
0.298%
דולר
1
קנדה
2.5596
0.035%
כתר
1
דנמרק
0.5328
0.131%-
כתר
1
נורווגיה
0.3715
0.054%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2174
0.275%-
כתר
1
שוודיה
0.3886
0.103%-
פרנק
1
שוויץ
3.6594
0.481%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7123
0.066%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2131
0.094%-

שערי מט”ח יציגים 23/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3390
0.149%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4697
0.757%
ין
100
יפן
3.2192
0.084%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9738
0.098%
דולר
1
אוסטרליה
2.4477
0.373%
דולר
1
קנדה
2.5587
0.082%-
כתר
1
דנמרק
0.5335
0.131%
כתר
1
נורווגיה
0.3717
0.054%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2180
0.461%
כתר
1
שוודיה
0.3890
0.129%
פרנק
1
שוויץ
3.6771
0.082%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7092
0.161%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2133
0.513%-

שערי מט”ח יציגים 20/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3440
0.209%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4361
0.038%-
ין
100
יפן
3.2219
0.047%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9699
0.151%
דולר
1
אוסטרליה
2.4386
0.103%
דולר
1
קנדה
2.5608
0.137%
כתר
1
דנמרק
0.5328
0.132%
כתר
1
נורווגיה
0.3715
0.324%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2170
0.324%
כתר
1
שוודיה
0.3885
0.155%
פרנק
1
שוויץ
3.6741
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7168
0.212%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.450%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2144
0.372%-

שערי מט”ח יציגים 19/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3510
0.269%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4378
0.023%
ין
100
יפן
3.2204
0.190%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9639
0.076%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4361
0.384%-
דולר
1
קנדה
2.5573
0.031%-
כתר
1
דנמרק
0.5321
0.038%-
כתר
1
נורווגיה
0.3703
0.027%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2163
0.414%-
כתר
1
שוודיה
0.3879
0.206%-
פרנק
1
שוויץ
3.6710
0.087%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7268
0.286%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.452%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.655%

שערי מט”ח יציגים 18/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3420
0.417%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.4368
0.312%-
ין
100
יפן
3.2143
0.143%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9669
0.459%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4455
0.484%-
דולר
1
קנדה
2.5581
0.335%-
כתר
1
דנמרק
0.5323
0.505%-
כתר
1
נורווגיה
0.3702
0.054%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2172
0.458%-
כתר
1
שוודיה
0.3887
0.154%-
פרנק
1
שוויץ
3.6678
0.483%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7133
0.416%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.450%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.466%-

שערי מט”ח יציגים 17/11/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3560
0.000%
ליש”ט
1
בריטניה
4.4507
0.517%
ין
100
יפן
3.2189
0.647%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9852
0.289%
דולר
1
אוסטרליה
2.4574
0.282%
דולר
1
קנדה
2.5667
0.070%
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.244%
כתר
1
נורווגיה
0.3704
0.162%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2182
0.137%-
כתר
1
שוודיה
0.3893
0.465%
פרנק
1
שוויץ
3.6856
0.379%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7330
0.006%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.093%