שערי מט"ח יציגים 04/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5670
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.4869
0.058%-
יין
100
יפן
3.3094
0.238%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0264
0.156%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5049
0.032%-
דולר
1
קנדה
2.7298
0.125%
כתר
1
דנמרק
0.5395
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4181
0.264%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2550
0.711%
כתר
1
שוודיה
0.3828
0.209%-
פרנק
1
שוויץ
3.6203
0.135%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0306
0.145%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2151
0.047%

שערי מט"ח יציגים 03/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5720
0.084%-
לישט
1
בריטניה
4.4895
0.576%-
יין
100
יפן
3.3173
0.491%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0327
0.163%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5057
0.232%
דולר
1
קנדה
2.7264
0.037%
כתר
1
דנמרק
0.5403
0.166%-
כתר
1
נורווגיה
0.4170
0.168%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2532
0.119%
כתר
1
שוודיה
0.3836
0.261%
פרנק
1
שוויץ
3.6252
0.221%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0379
0.085%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.140%

שערי מט"ח יציגים 02/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.028%
לישט
1
בריטניה
4.5155
0.042%-
יין
100
יפן
3.3011
0.021%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0393
0.299%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4999
0.040%-
דולר
1
קנדה
2.7254
0.081%-
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.295%-
כתר
1
נורווגיה
0.4177
0.072%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2529
0.080%
כתר
1
שוודיה
0.3826
0.494%-
פרנק
1
שוויץ
3.6172
0.558%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0422
0.020%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2147
0.327%

שערי מט"ח יציגים 01/07/2019

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5740
0.224%
לישט
1
בריטניה
4.5174
0.093%-
יין
100
יפן
3.3018
0.323%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0514
0.251%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5009
0.020%
דולר
1
קנדה
2.7276
0.187%
כתר
1
דנמרק
0.5428
0.257%-
כתר
1
נורווגיה
0.4180
0.191%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2527
0.278%
כתר
1
שוודיה
0.3845
0.156%-
פרנק
1
שוויץ
3.6375
0.645%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0412
0.233%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2140
0.187%

שערי מט"ח יציגים 28/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5660
0.447%-
לישט
1
בריטניה
4.5216
0.683%-
יין
100
יפן
3.3125
0.250%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0616
0.334%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5004
0.144%-
דולר
1
קנדה
2.7225
0.191%-
כתר
1
דנמרק
0.5442
0.330%-
כתר
1
נורווגיה
0.4188
0.475%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.513%-
כתר
1
שוודיה
0.3851
0.311%-
פרנק
1
שוויץ
3.6611
0.142%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0295
0.457%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
0.420%-

שערי מט"ח יציגים 27/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5820
0.251%-
לישט
1
בריטניה
4.5527
0.002%-
יין
100
יפן
3.3208
0.357%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0752
0.088%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5040
0.140%-
דולר
1
קנדה
2.7277
0.062%-
כתר
1
דנמרק
0.5460
0.073%-
כתר
1
נורווגיה
0.4208
0.237%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2533
1.077%
כתר
1
שוודיה
0.3863
0.181%-
פרנק
1
שוויץ
3.6663
0.133%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0526
0.237%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2145
0.140%-

שערי מט"ח יציגים 26/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5910
0.305%-
לישט
1
בריטניה
4.5528
0.787%-
יין
100
יפן
3.3327
0.954%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0788
0.495%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5075
0.151%-
דולר
1
קנדה
2.7294
0.154%-
כתר
1
דנמרק
0.5464
0.492%-
כתר
1
נורווגיה
0.4218
0.378%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2506
0.556%-
כתר
1
שוודיה
0.3870
0.667%-
פרנק
1
שוויץ
3.6712
0.402%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0646
0.311%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.325%-

שערי מט"ח יציגים 25/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6020
0.055%-
לישט
1
בריטניה
4.5889
0.074%-
יין
100
יפן
3.3648
0.217%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0991
0.146%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5113
0.308%
דולר
1
קנדה
2.7336
0.018%
כתר
1
דנמרק
0.5491
0.127%-
כתר
1
נורווגיה
0.4234
0.447%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.120%
כתר
1
שוודיה
0.3896
0.646%
פרנק
1
שוויץ
3.6860
0.254%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0804
0.049%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.093%-

שערי מט"ח יציגים 24/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6040
0.278%
לישט
1
בריטניה
4.5923
0.605%
יין
100
יפן
3.3575
0.266%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1051
0.974%
דולר
1
אוסטרליה
2.5036
0.595%
דולר
1
קנדה
2.7331
0.246%
כתר
1
דנמרק
0.5498
0.955%
כתר
1
נורווגיה
0.4253
1.238%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2517
0.841%
כתר
1
שוודיה
0.3871
1.150%
פרנק
1
שוויץ
3.6954
1.022%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0829
0.272%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
0.186%

שערי מט"ח יציגים 21/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5940
0.419%
לישט
1
בריטניה
4.5647
0.389%
יין
100
יפן
3.3486
0.843%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0655
0.492%
דולר
1
אוסטרליה
2.4888
0.436%
דולר
1
קנדה
2.7264
0.490%
כתר
1
דנמרק
0.5446
0.498%
כתר
1
נורווגיה
0.4201
0.454%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.637%-
כתר
1
שוודיה
0.3827
0.658%
פרנק
1
שוויץ
3.6580
0.780%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0691
0.422%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.514%