שערי מט"ח יציגים 25/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6020
0.055%-
לישט
1
בריטניה
4.5889
0.074%-
יין
100
יפן
3.3648
0.217%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0991
0.146%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5113
0.308%
דולר
1
קנדה
2.7336
0.018%
כתר
1
דנמרק
0.5491
0.127%-
כתר
1
נורווגיה
0.4234
0.447%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.120%
כתר
1
שוודיה
0.3896
0.646%
פרנק
1
שוויץ
3.6860
0.254%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0804
0.049%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.093%-

שערי מט"ח יציגים 24/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6040
0.278%
לישט
1
בריטניה
4.5923
0.605%
יין
100
יפן
3.3575
0.266%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1051
0.974%
דולר
1
אוסטרליה
2.5036
0.595%
דולר
1
קנדה
2.7331
0.246%
כתר
1
דנמרק
0.5498
0.955%
כתר
1
נורווגיה
0.4253
1.238%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2517
0.841%
כתר
1
שוודיה
0.3871
1.150%
פרנק
1
שוויץ
3.6954
1.022%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0829
0.272%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
0.186%

שערי מט"ח יציגים 21/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5940
0.419%
לישט
1
בריטניה
4.5647
0.389%
יין
100
יפן
3.3486
0.843%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0655
0.492%
דולר
1
אוסטרליה
2.4888
0.436%
דולר
1
קנדה
2.7264
0.490%
כתר
1
דנמרק
0.5446
0.498%
כתר
1
נורווגיה
0.4201
0.454%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.637%-
כתר
1
שוודיה
0.3827
0.658%
פרנק
1
שוויץ
3.6580
0.780%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0691
0.422%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.514%

שערי מט"ח יציגים 20/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5790
0.831%-
לישט
1
בריטניה
4.5470
0.128%
יין
100
יפן
3.3206
0.258%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0456
0.042%
דולר
1
אוסטרליה
2.4780
0.101%-
דולר
1
קנדה
2.7131
0.578%
כתר
1
דנמרק
0.5419
0.055%
כתר
1
נורווגיה
0.4182
1.186%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2512
1.209%
כתר
1
שוודיה
0.3802
0.502%
פרנק
1
שוויץ
3.6297
0.323%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0478
0.835%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.837%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2142
0.557%-

שערי מט"ח יציגים 19/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6090
0.083%-
לישט
1
בריטניה
4.5412
0.482%
יין
100
יפן
3.3292
0.234%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0439
0.064%
דולר
1
אוסטרליה
2.4805
0.384%
דולר
1
קנדה
2.6975
0.245%
כתר
1
דנמרק
0.5416
0.074%
כתר
1
נורווגיה
0.4133
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2482
0.690%
כתר
1
שוודיה
0.3783
0.369%-
פרנק
1
שוויץ
3.6180
0.061%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0903
0.069%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.093%-

שערי מט"ח יציגים 18/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6120
0.055%
לישט
1
בריטניה
4.5194
0.587%-
יין
100
יפן
3.3370
0.449%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0413
0.333%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4710
0.335%-
דולר
1
קנדה
2.6909
0.011%-
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.331%-
כתר
1
נורווגיה
0.4132
0.193%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2465
1.190%
כתר
1
שוודיה
0.3797
0.289%-
פרנק
1
שוויץ
3.6158
ללא שינוי
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0938
0.041%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.093%

שערי מט"ח יציגים 17/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6100
0.278%
לישט
1
בריטניה
4.5461
0.154%-
יין
100
יפן
3.3221
0.123%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0548
0.089%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4793
0.185%-
דולר
1
קנדה
2.6912
0.278%-
כתר
1
דנמרק
0.5430
0.092%-
כתר
1
נורווגיה
0.4140
0.193%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2436
0.371%
כתר
1
שוודיה
0.3808
0.105%-
פרנק
1
שוויץ
3.6158
0.014%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0917
0.268%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.279%

שערי מט"ח יציגים 14/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6000
0.223%
לישט
1
בריטניה
4.5531
0.002%
יין
100
יפן
3.3262
0.426%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0584
0.064%
דולר
1
אוסטרליה
2.4839
0.113%
דולר
1
קנדה
2.6987
0.026%-
כתר
1
דנמרק
0.5435
0.074%
כתר
1
נורווגיה
0.4148
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2427
0.414%
כתר
1
שוודיה
0.3812
0.554%
פרנק
1
שוויץ
3.6163
0.008%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0781
0.231%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.047%

שערי מט"ח יציגים 13/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5920
0.279%
לישט
1
בריטניה
4.5530
0.232%-
יין
100
יפן
3.3121
0.206%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0558
0.030%
דולר
1
אוסטרליה
2.4811
0.325%-
דולר
1
קנדה
2.6994
0.212%
כתר
1
דנמרק
0.5431
0.037%
כתר
1
נורווגיה
0.4148
0.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2417
0.206%-
כתר
1
שוודיה
0.3791
0.053%-
פרנק
1
שוויץ
3.6160
0.280%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0664
0.279%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2147
0.140%

שערי מט"ח יציגים 12/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5820
0.028%
לישט
1
בריטניה
4.5636
0.343%
יין
100
יפן
3.3053
0.349%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0546
0.081%
דולר
1
אוסטרליה
2.4892
0.036%-
דולר
1
קנדה
2.6937
0.296%-
כתר
1
דנמרק
0.5429
0.092%
כתר
1
נורווגיה
0.4146
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2422
0.041%-
כתר
1
שוודיה
0.3793
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.6059
0.111%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0523
0.020%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2144
0.047%