שערי מט”ח יציגים לתאריך 10/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
0.484%-
ליש”ט
1
בריטניה
3.9785
0.607%-
ין
100
יפן
2.4384
0.372%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3654
0.532%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2949
0.417%-
דולר
1
קנדה
2.5559
0.603%-
כתר
1
דנמרק
0.4523
0.528%-
כתר
1
נורווגיה
0.3399
0.206%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1994
0.403%
כתר
1
שוודיה
0.3244
0.430%-
פרנק
1
שוויץ
3.4650
0.000%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6361
0.613%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.457%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1719
0.348%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 09/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3070
0.601%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0028
0.581%-
ין
100
יפן
2.4475
0.762%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3834
0.189%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3045
0.617%-
דולר
1
קנדה
2.5714
0.287%-
כתר
1
דנמרק
0.4547
0.198%-
כתר
1
נורווגיה
0.3406
0.059%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1986
0.650%-
כתר
1
שוודיה
0.3258
0.397%-
פרנק
1
שוויץ
3.4650
0.245%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6647
0.478%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.455%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1725
0.576%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 08/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3270
0.240%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0262
0.583%-
ין
100
יפן
2.4663
1.576%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3898
0.578%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3188
0.017%
דולר
1
קנדה
2.5788
0.375%-
כתר
1
דנמרק
0.4556
0.567%-
כתר
1
נורווגיה
0.3404
0.468%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1999
0.349%-
כתר
1
שוודיה
0.3271
0.456%-
פרנק
1
שוויץ
3.4735
0.444%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6871
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0220
0.452%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1735
0.459%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 05/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3350
0.448%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0498
0.062%
ין
100
יפן
2.5058
0.208%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4095
0.088%
דולר
1
אוסטרליה
2.3184
0.736%-
דולר
1
קנדה
2.5885
0.801%-
כתר
1
דנמרק
0.4582
0.109%
כתר
1
נורווגיה
0.3420
0.697%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2006
0.200%
כתר
1
שוודיה
0.3286
0.061%-
פרנק
1
שוויץ
3.4890
0.092%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7035
0.324%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.450%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1743
0.343%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 04/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3500
0.475%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.0473
1.403%-
ין
100
יפן
2.5006
1.013%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4065
0.708%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3356
0.077%
דולר
1
קנדה
2.6094
0.332%-
כתר
1
דנמרק
0.4577
0.694%-
כתר
1
נורווגיה
0.3444
0.721%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2002
0.348%-
כתר
1
שוודיה
0.3288
0.333%-
פרנק
1
שוויץ
3.4858
0.786%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7188
0.502%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.448%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1749
0.625%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 03/08/2022

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3660
0.030%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1049
0.228%-
ין
100
יפן
2.5262
1.781%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4308
0.476%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3338
0.128%-
דולר
1
קנדה
2.6181
0.076%-
כתר
1
דנמרק
0.4609
0.497%-
כתר
1
נורווגיה
0.3469
0.201%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2009
1.132%-
כתר
1
שוודיה
0.3299
0.513%-
פרנק
1
שוויץ
3.5134
0.673%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7426
0.137%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1760
0.509%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 02/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3670
0.444%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1143
0.501%-
ין
100
יפן
2.5720
0.622%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4472
0.496%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3368
1.893%-
דולר
1
קנדה
2.6201
1.057%-
כתר
1
דנמרק
0.4632
0.451%-
כתר
1
נורווגיה
0.3476
1.053%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2032
0.926%-
כתר
1
שוודיה
0.3316
0.659%-
פרנק
1
שוויץ
3.5372
0.657%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7491
0.438%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.446%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1769
0.952%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 01/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3820
0.265%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1350
0.236%-
ין
100
יפן
2.5561
0.153%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4644
0.190%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3819
0.004%-
דולר
1
קנדה
2.6481
0.091%-
כתר
1
דנמרק
0.4653
0.214%-
כתר
1
נורווגיה
0.3513
0.085%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2051
0.630%-
כתר
1
שוודיה
0.3338
0.150%-
פרנק
1
שוויץ
3.5606
0.090%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7700
0.276%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1786
0.335%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3910
1.223%-
ליש”ט
1
בריטניה
4.1448
0.399%-
ין
100
יפן
2.5522
0.810%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4710
0.198%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3820
0.564%-
דולר
1
קנדה
2.6505
0.986%-
כתר
1
דנמרק
0.4663
0.193%-
כתר
1
נורווגיה
0.3510
0.341%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2064
0.929%
כתר
1
שוודיה
0.3343
0.180%
פרנק
1
שוויץ
3.5638
0.101%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7832
1.212%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
1.322%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1792
1.158%-

שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4330
0.175%
ליש”ט
1
בריטניה
4.1614
0.663%
ין
100
יפן
2.5317
0.969%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4779
0.006%
דולר
1
אוסטרליה
2.3955
0.655%
דולר
1
קנדה
2.6769
0.450%
כתר
1
דנמרק
0.4672
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3522
0.859%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2045
0.689%
כתר
1
שוודיה
0.3337
0.270%
פרנק
1
שוויץ
3.5674
0.059%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8419
0.263%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1813
0.166%