שערי מט"ח יציגים 11/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2420
0.062%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5938
0.457%
ין
100
יפן
2.9626
0.074%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9494
0.063%
דולר
1
אוסטרליה
2.5191
0.411%
דולר
1
קנדה
2.6826
0.172%
כתר
1
דנמרק
0.5311
0.076%
כתר
1
נורווגיה
0.3922
0.564%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2394
0.758%
כתר
1
שוודיה
0.3932
0.357%
פרנק
1
שוויץ
3.6265
0.224%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5722
0.068%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.193%-

שערי מט"ח יציגים 10/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2440
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.5729
0.555%-
ין
100
יפן
2.9604
0.185%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9469
0.233%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5088
0.235%-
דולר
1
קנדה
2.6780
0.302%-
כתר
1
דנמרק
0.5307
0.244%-
כתר
1
נורווגיה
0.3900
0.889%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2376
0.752%-
כתר
1
שוודיה
0.3918
0.331%-
פרנק
1
שוויץ
3.6184
0.138%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5753
0.004%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.193%

שערי מט"ח יציגים 09/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2440
0.031%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5984
0.190%
ין
100
יפן
2.9659
0.034%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9561
0.142%
דולר
1
אוסטרליה
2.5147
0.044%
דולר
1
קנדה
2.6861
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.5320
0.151%
כתר
1
נורווגיה
0.3935
0.076%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2394
0.083%-
כתר
1
שוודיה
0.3931
0.281%
פרנק
1
שוויץ
3.6234
0.108%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5755
0.020%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.193%-

שערי מט"ח יציגים 08/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2430
0.246%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5897
0.239%-
ין
100
יפן
2.9649
0.225%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9505
0.048%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5136
0.262%-
דולר
1
קנדה
2.6860
0.208%-
כתר
1
דנמרק
0.5312
0.056%-
כתר
1
נורווגיה
0.3932
0.051%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2396
0.663%-
כתר
1
שוודיה
0.3920
0.280%-
פרנק
1
שוויץ
3.6195
0.144%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5746
0.246%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.048%

שערי מט"ח יציגים 07/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2510
0.184%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6007
0.037%
ין
100
יפן
2.9716
0.507%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9524
0.165%
דולר
1
אוסטרליה
2.5202
0.901%
דולר
1
קנדה
2.6916
0.160%
כתר
1
דנמרק
0.5315
0.170%
כתר
1
נורווגיה
0.3934
1.366%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2412
1.259%
כתר
1
שוודיה
0.3931
0.743%
פרנק
1
שוויץ
3.6143
0.431%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5859
0.181%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2072
0.193%-

שערי מט"ח יציגים 04/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2570
0.277%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5990
0.258%-
ין
100
יפן
2.9566
0.145%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9459
0.411%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4977
0.569%-
דולר
1
קנדה
2.6873
0.252%-
כתר
1
דנמרק
0.5306
0.413%-
כתר
1
נורווגיה
0.3881
0.716%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2382
0.584%-
כתר
1
שוודיה
0.3902
0.510%-
פרנק
1
שוויץ
3.5988
0.379%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5942
0.286%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2076
0.290%

שערי מט"ח יציגים 03/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2480
0.184%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6109
0.302%
ין
100
יפן
2.9609
0.064%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9622
0.010%
דולר
1
אוסטרליה
2.5120
0.024%-
דולר
1
קנדה
2.6941
0.015%
כתר
1
דנמרק
0.5328
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3909
0.231%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2396
1.225%
כתר
1
שוודיה
0.3922
0.051%-
פרנק
1
שוויץ
3.6125
0.094%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5811
0.194%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.145%-

שערי מט"ח יציגים 02/06/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2540
0.494%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5970
0.087%
ין
100
יפן
2.9628
0.267%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9618
0.088%
דולר
1
אוסטרליה
2.5126
0.231%
דולר
1
קנדה
2.6937
0.108%
כתר
1
דנמרק
0.5327
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.3900
0.510%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2367
0.681%
כתר
1
שוודיה
0.3924
0.025%-
פרנק
1
שוויץ
3.6091
0.203%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5900
0.490%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
0.387%

שערי מט"ח יציגים 01/06/2021

שערי מט"ח יציגים 31/05/2021