שערי מט"ח יציגים 18/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6010
0.083%-
לישט
1
בריטניה
4.7693
0.230%-
יין
100
יפן
3.2292
0.037%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0890
0.169%
דולר
1
אוסטרליה
2.5581
0.192%
דולר
1
קנדה
2.7011
0.258%-
כתר
1
דנמרק
0.5479
0.183%
כתר
1
נורווגיה
0.4229
0.332%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2506
0.401%
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.592%
פרנק
1
שוויץ
3.5989
0.223%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0795
0.220%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2077
0.290%

שערי מט"ח יציגים 15/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6040
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.7803
0.107%
יין
100
יפן
3.2280
0.087%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0821
0.283%
דולר
1
אוסטרליה
2.5532
0.559%
דולר
1
קנדה
2.7081
0.330%
כתר
1
דנמרק
0.5469
0.257%
כתר
1
נורווגיה
0.4215
0.597%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.564%
כתר
1
שוודיה
0.3886
0.621%
פרנק
1
שוויץ
3.5909
0.165%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0907
0.148%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.048%

שערי מט"ח יציגים 14/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6000
0.470%-
לישט
1
בריטניה
4.7752
0.334%
יין
100
יפן
3.2252
0.702%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0706
0.345%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5390
0.607%-
דולר
1
קנדה
2.6992
0.369%-
כתר
1
דנמרק
0.5455
0.365%-
כתר
1
נורווגיה
0.4190
0.214%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2482
1.625%-
כתר
1
שוודיה
0.3862
0.232%-
פרנק
1
שוויץ
3.5850
0.270%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0832
0.480%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.833%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.241%-

שערי מט"ח יציגים 13/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.166%-
לישט
1
בריטניה
4.7593
0.507%
יין
100
יפן
3.2480
0.270%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0847
0.093%
דולר
1
אוסטרליה
2.5545
0.238%-
דולר
1
קנדה
2.7092
0.163%
כתר
1
דנמרק
0.5475
0.110%
כתר
1
נורווגיה
0.4199
0.311%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2523
0.237%-
כתר
1
שוודיה
0.3871
0.441%
פרנק
1
שוויץ
3.5947
0.173%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1077
0.166%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.288%-

שערי מט"ח יציגים 12/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6230
0.055%
לישט
1
בריטניה
4.7353
0.614%
יין
100
יפן
3.2568
0.009%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0809
0.211%
דולר
1
אוסטרליה
2.5606
0.321%
דולר
1
קנדה
2.7048
0.263%
כתר
1
דנמרק
0.5469
0.220%
כתר
1
נורווגיה
0.4186
0.432%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2529
0.477%
כתר
1
שוודיה
0.3854
0.078%
פרנק
1
שוויץ
3.5885
0.003%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1162
0.053%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 11/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6210
0.275%-
לישט
1
בריטניה
4.7064
0.989%-
יין
100
יפן
3.2571
0.358%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0723
0.098%
דולר
1
אוסטרליה
2.5524
0.310%
דולר
1
קנדה
2.6977
0.015%-
כתר
1
דנמרק
0.5457
0.073%
כתר
1
נורווגיה
0.4168
1.067%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2517
0.841%
כתר
1
שוודיה
0.3851
0.627%
פרנק
1
שוויץ
3.5884
0.150%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1135
0.176%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
0.144%-

שערי מט"ח יציגים 08/03/2019

שערי מט"ח יציגים 07/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6160
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7441
0.156%-
יין
100
יפן
3.2352
0.099%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0794
0.203%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5454
0.130%
דולר
1
קנדה
2.6940
0.355%-
כתר
1
דנמרק
0.5467
0.201%-
כתר
1
נורווגיה
0.4167
0.144%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2524
0.903%-
כתר
1
שוודיה
0.3863
0.284%-
פרנק
1
שוויץ
3.5903
0.261%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1019
0.020%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.290%

שערי מט"ח יציגים 06/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6160
0.083%-
לישט
1
בריטניה
4.7515
0.059%
יין
100
יפן
3.2320
0.059%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0877
0.278%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5421
0.672%-
דולר
1
קנדה
2.7036
0.258%-
כתר
1
דנמרק
0.5478
0.273%-
כתר
1
נורווגיה
0.4161
0.526%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2547
0.430%-
כתר
1
שוודיה
0.3874
0.309%-
פרנק
1
שוויץ
3.5997
0.412%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1009
0.094%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2072
0.048%

שערי מט"ח יציגים 05/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6190
0.166%-
לישט
1
בריטניה
4.7487
0.763%-
יין
100
יפן
3.2339
0.219%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0991
0.246%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5593
0.432%-
דולר
1
קנדה
2.7106
0.448%-
כתר
1
דנמרק
0.5493
0.254%-
כתר
1
נורווגיה
0.4183
0.594%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2558
0.471%
כתר
1
שוודיה
0.3886
0.129%-
פרנק
1
שוויץ
3.6146
0.166%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1057
0.164%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.096%-