שערי מט"ח יציגים 24/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4370
0.380%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4359
0.253%
ין
100
יפן
3.0886
0.803%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7207
0.489%
דולר
1
אוסטרליה
2.2692
0.518%
דולר
1
קנדה
2.5853
0.124%
כתר
1
דנמרק
0.4981
0.464%
כתר
1
נורווגיה
0.3667
0.082%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2271
0.265%
כתר
1
שוודיה
0.3513
0.400%
פרנק
1
שוויץ
3.5065
0.496%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8478
0.393%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2210
0.455%

שערי מט"ח יציגים 21/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4240
0.233%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4247
0.231%
ין
100
יפן
3.0640
0.124%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7026
0.022%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2575
0.756%-
דולר
1
קנדה
2.5821
0.243%-
כתר
1
דנמרק
0.4958
0.020%-
כתר
1
נורווגיה
0.3670
0.488%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2265
0.440%-
כתר
1
שוודיה
0.3499
0.057%
פרנק
1
שוויץ
3.4892
0.009%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8288
0.227%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2200
0.136%-

שערי מט"ח יציגים 20/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4320
0.234%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4145
0.702%-
ין
100
יפן
3.0602
1.290%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7034
0.222%
דולר
1
אוסטרליה
2.2747
0.724%-
דולר
1
קנדה
2.5884
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.4959
0.243%
כתר
1
נורווגיה
0.3688
0.054%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2275
0.698%-
כתר
1
שוודיה
0.3497
0.086%
פרנק
1
שוויץ
3.4895
0.313%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8398
0.217%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2203
0.319%

שערי מט"ח יציגים 19/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4240
0.234%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4457
0.182%-
ין
100
יפן
3.1002
0.424%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6952
0.127%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2913
0.306%
דולר
1
קנדה
2.5883
0.442%
כתר
1
דנמרק
0.4947
0.121%-
כתר
1
נורווגיה
0.3686
0.491%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2291
1.059%
כתר
1
שוודיה
0.3494
0.285%-
פרנק
1
שוויץ
3.4786
0.132%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8293
0.232%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2196
0.503%

שערי מט"ח יציגים 18/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4160
0.350%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4538
0.164%-
ין
100
יפן
3.1134
0.189%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6999
0.420%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2843
0.821%-
דולר
1
קנדה
2.5769
0.537%-
כתר
1
דנמרק
0.4953
0.402%-
כתר
1
נורווגיה
0.3668
0.865%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2267
1.349%-
כתר
1
שוודיה
0.3504
0.539%-
פרנק
1
שוויץ
3.4832
0.215%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8181
0.333%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.091%-

שערי מט"ח יציגים 17/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4280
0.175%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4611
0.277%-
ין
100
יפן
3.1193
0.272%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7155
0.250%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3032
0.290%-
דולר
1
קנדה
2.5908
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.4973
0.241%-
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.189%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2298
0.519%-
כתר
1
שוודיה
0.3523
0.564%-
פרנק
1
שוויץ
3.4907
0.300%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8342
0.200%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 14/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.087%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4735
0.433%
ין
100
יפן
3.1278
0.013%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7248
0.110%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3099
0.074%
דולר
1
קנדה
2.5913
0.205%
כתר
1
דנמרק
0.4985
0.100%-
כתר
1
נורווגיה
0.3707
0.027%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2310
0.348%
כתר
1
שוודיה
0.3543
0.338%-
פרנק
1
שוויץ
3.5012
0.182%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8439
0.130%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
0.092%

שערי מט"ח יציגים 13/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4310
0.234%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4542
0.234%
ין
100
יפן
3.1282
0.511%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7289
0.153%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3082
0.022%-
דולר
1
קנדה
2.5860
0.229%
כתר
1
דנמרק
0.4990
0.160%-
כתר
1
נורווגיה
0.3708
0.269%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2302
0.690%-
כתר
1
שוודיה
0.3555
0.140%-
פרנק
1
שוויץ
3.5076
0.043%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8376
0.207%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.275%

שערי מט"ח יציגים 12/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4230
0.117%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4438
0.568%
ין
100
יפן
3.1123
0.003%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7346
0.064%
דולר
1
אוסטרליה
2.3087
0.702%
דולר
1
קנדה
2.5801
0.346%
כתר
1
דנמרק
0.4998
0.060%
כתר
1
נורווגיה
0.3718
0.595%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2318
0.958%
כתר
1
שוודיה
0.3560
0.508%
פרנק
1
שוויץ
3.5091
0.366%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8276
0.021%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2179
0.046%

שערי מט"ח יציגים 11/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4190
0.088%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4187
0.095%-
ין
100
יפן
3.1124
0.148%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7322
0.379%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2926
0.122%
דולר
1
קנדה
2.5712
0.089%-
כתר
1
דנמרק
0.4995
0.379%-
כתר
1
נורווגיה
0.3696
0.216%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2296
0.790%
כתר
1
שוודיה
0.3542
0.056%-
פרנק
1
שוויץ
3.4963
0.077%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8266
0.010%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2178
0.229%-