שערי מט"ח יציגים 23/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5110
0.397%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2849
0.138%
ין
100
יפן
3.2928
0.565%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8854
0.420%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3731
0.478%-
דולר
1
קנדה
2.6365
0.554%-
כתר
1
דנמרק
0.5211
0.420%-
כתר
1
נורווגיה
0.3910
0.534%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2316
0.129%-
כתר
1
שוודיה
0.3627
0.467%-
פרנק
1
שוויץ
3.5560
0.845%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9513
0.420%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.047%-

שערי מט"ח יציגים 22/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.057%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2790
0.009%
ין
100
יפן
3.3115
0.075%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9018
0.380%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3845
0.513%-
דולר
1
קנדה
2.6512
0.094%-
כתר
1
דנמרק
0.5233
0.381%-
כתר
1
נורווגיה
0.3931
0.279%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2319
0.129%-
כתר
1
שוודיה
0.3644
0.410%-
פרנק
1
שוויץ
3.5863
0.403%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9722
0.056%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2120
0.329%-

שערי מט"ח יציגים 21/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.085%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2786
0.477%
ין
100
יפן
3.3140
0.006%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9167
0.312%
דולר
1
אוסטרליה
2.3968
0.352%
דולר
1
קנדה
2.6537
0.390%
כתר
1
דנמרק
0.5253
0.306%
כתר
1
נורווגיה
0.3942
0.613%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2322
1.265%
כתר
1
שוודיה
0.3659
0.827%
פרנק
1
שוויץ
3.6008
0.131%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9750
0.072%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.378%

שערי מט"ח יציגים 20/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5240
0.592%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2583
0.790%-
ין
100
יפן
3.3142
0.268%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9045
0.762%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3884
0.603%-
דולר
1
קנדה
2.6434
1.174%-
כתר
1
דנמרק
0.5237
0.739%-
כתר
1
נורווגיה
0.3918
0.710%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2293
0.779%-
כתר
1
שוודיה
0.3629
1.090%-
פרנק
1
שוויץ
3.5961
0.531%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9714
0.578%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.796%-

שערי מט"ח יציגים 19/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5450
0.113%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2922
0.079%-
ין
100
יפן
3.3231
0.282%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9345
0.247%
דולר
1
אוסטרליה
2.4029
0.012%
דולר
1
קנדה
2.6748
0.488%
כתר
1
דנמרק
0.5276
0.285%
כתר
1
נורווגיה
0.3946
0.586%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2311
0.943%-
כתר
1
שוודיה
0.3669
0.301%
פרנק
1
שוויץ
3.6153
0.006%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0003
0.092%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 16/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.625%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2956
0.515%
ין
100
יפן
3.3325
0.467%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9248
0.043%
דולר
1
אוסטרליה
2.4026
0.797%
דולר
1
קנדה
2.6618
0.662%
כתר
1
דנמרק
0.5261
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.3923
0.051%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2333
1.347%
כתר
1
שוודיה
0.3658
0.027%-
פרנק
1
שוויץ
3.6151
0.066%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0049
0.844%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2136
0.802%

שערי מט"ח יציגים 15/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5190
0.860%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2736
1.294%
ין
100
יפן
3.3170
0.907%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9231
0.554%
דולר
1
אוסטרליה
2.3836
1.077%
דולר
1
קנדה
2.6443
0.513%
כתר
1
דנמרק
0.5259
0.574%
כתר
1
נורווגיה
0.3921
0.358%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2302
0.568%
כתר
1
שוודיה
0.3659
0.633%
פרנק
1
שוויץ
3.6127
0.702%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9630
0.868%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.866%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2119
0.953%

שערי מט"ח יציגים 14/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4890
0.114%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2190
0.038%-
ין
100
יפן
3.2872
1.071%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9015
0.477%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3582
0.288%-
דולר
1
קנדה
2.6308
0.178%-
כתר
1
דנמרק
0.5229
0.438%-
כתר
1
נורווגיה
0.3907
0.179%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2289
0.219%
כתר
1
שוודיה
0.3636
0.601%-
פרנק
1
שוויץ
3.5875
0.568%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9203
0.138%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2099
0.332%-

שערי מט"ח יציגים 13/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4930
0.258%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2206
0.114%
ין
100
יפן
3.3228
0.269%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9202
0.497%
דולר
1
אוסטרליה
2.3650
0.480%
דולר
1
קנדה
2.6355
0.106%
כתר
1
דנמרק
0.5252
0.478%
כתר
1
נורווגיה
0.3914
0.436%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2284
1.107%
כתר
1
שוודיה
0.3658
0.633%
פרנק
1
שוויץ
3.6080
0.608%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9271
0.256%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2106
0.238%

שערי מט"ח יציגים 12/08/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4840
0.144%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2158
0.040%-
ין
100
יפן
3.3139
0.926%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9008
0.203%
דולר
1
אוסטרליה
2.3537
0.621%-
דולר
1
קנדה
2.6327
0.061%
כתר
1
דנמרק
0.5227
0.211%
כתר
1
נורווגיה
0.3897
0.103%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2259
2.123%-
כתר
1
שוודיה
0.3635
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.5862
0.476%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9145
0.157%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2101
0.048%