שערי מט"ח יציגים 21/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7430
0.727%
לישט
1
בריטניה
4.7860
0.176%
יין
100
יפן
3.3095
0.166%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2643
0.362%
דולר
1
אוסטרליה
2.7072
0.107%
דולר
1
קנדה
2.8174
0.043%-
כתר
1
דנמרק
0.5714
0.369%
כתר
1
נורווגיה
0.4384
0.160%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2673
1.020%
כתר
1
שוודיה
0.4131
0.291%
פרנק
1
שוויץ
3.7640
0.540%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2724
0.674%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
0.407%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.482%

שערי מט"ח יציגים 20/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7160
0.216%
לישט
1
בריטניה
4.7776
0.107%
יין
100
יפן
3.3040
0.474%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2489
0.307%
דולר
1
אוסטרליה
2.7043
0.166%-
דולר
1
קנדה
2.8186
0.053%
כתר
1
דנמרק
0.5693
0.300%
כתר
1
נורווגיה
0.4377
0.319%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2646
0.263%-
כתר
1
שוודיה
0.4119
0.073%-
פרנק
1
שוויץ
3.7438
0.607%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2371
0.203%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.436%

שערי מט"ח יציגים 19/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7080
0.242%-
לישט
1
בריטניה
4.7725
0.459%
יין
100
יפן
3.2884
0.259%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2359
0.451%
דולר
1
אוסטרליה
2.7088
0.423%
דולר
1
קנדה
2.8171
0.223%-
כתר
1
דנמרק
0.5676
0.442%
כתר
1
נורווגיה
0.4391
0.183%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2653
1.414%
כתר
1
שוודיה
0.4122
0.390%
פרנק
1
שוויץ
3.7212
0.805%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2265
0.180%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.407%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.434%-

שערי מט"ח יציגים 16/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7170
0.595%
לישט
1
בריטניה
4.7507
0.604%
יין
100
יפן
3.2799
0.681%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2169
0.924%
דולר
1
אוסטרליה
2.6974
0.477%
דולר
1
קנדה
2.8234
1.056%
כתר
1
דנמרק
0.5651
0.929%
כתר
1
נורווגיה
0.4383
0.666%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2616
0.848%
כתר
1
שוודיה
0.4106
0.810%
פרנק
1
שוויץ
3.6915
0.392%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2359
0.603%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.820%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.826%

שערי מט"ח יציגים 15/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6950
0.081%-
לישט
1
בריטניה
4.7222
1.314%-
יין
100
יפן
3.2577
0.320%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1783
0.213%
דולר
1
אוסטרליה
2.6846
0.788%
דולר
1
קנדה
2.7939
0.021%-
כתר
1
דנמרק
0.5599
0.197%
כתר
1
נורווגיה
0.4354
0.276%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2594
1.013%
כתר
1
שוודיה
0.4073
0.345%
פרנק
1
שוויץ
3.6771
0.401%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2045
0.144%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.146%-

שערי מט"ח יציגים 14/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6980
0.244%
לישט
1
בריטניה
4.7851
0.397%
יין
100
יפן
3.2473
0.365%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1694
0.455%
דולר
1
אוסטרליה
2.6636
0.301%
דולר
1
קנדה
2.7945
0.273%
כתר
1
דנמרק
0.5588
0.467%
כתר
1
נורווגיה
0.4342
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2568
0.548%
כתר
1
שוודיה
0.4059
0.049%
פרנק
1
שוויץ
3.6624
0.285%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2120
0.233%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.341%

שערי מט"ח יציגים 13/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6890
0.354%
לישט
1
בריטניה
4.7662
0.742%
יין
100
יפן
3.2355
0.208%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1505
0.188%
דולר
1
אוסטרליה
2.6556
0.211%
דולר
1
קנדה
2.7869
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5562
0.162%
כתר
1
נורווגיה
0.4342
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2554
0.156%-
כתר
1
שוודיה
0.4057
0.695%
פרנק
1
שוויץ
3.6520
0.244%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1999
0.376%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.412%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2054
0.342%

שער יציג לתאריך 12/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6760
0.190%-
לישט
1
בריטניה
4.7311
1.250%-
יין
100
יפן
3.2288
0.219%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1427
0.786%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6500
0.686%-
דולר
1
קנדה
2.7849
0.222%-
כתר
1
דנמרק
0.5553
0.822%-
כתר
1
נורווגיה
0.4342
0.618%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2558
0.967%-
כתר
1
שוודיה
0.4029
0.886%-
פרנק
1
שוויץ
3.6431
0.312%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1804
0.214%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2047
0.486%-

שער יציג לתאריך 09/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
0.272%
לישט
1
בריטניה
4.7910
0.449%-
יין
100
יפן
3.2359
0.158%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1755
0.460%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6683
0.399%-
דולר
1
קנדה
2.7911
0.421%-
כתר
1
דנמרק
0.5599
0.427%-
כתר
1
נורווגיה
0.4369
0.975%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2583
1.600%-
כתר
1
שוודיה
0.4065
0.660%-
פרנק
1
שוויץ
3.6545
0.213%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1915
0.327%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.293%

שער יציג לתאריך 08/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6730
0.136%
לישט
1
בריטניה
4.8126
0.371%-
יין
100
יפן
3.2308
0.404%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1948
0.531%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6790
0.041%
דולר
1
קנדה
2.8029
0.089%-
כתר
1
דנמרק
0.5623
0.531%-
כתר
1
נורווגיה
0.4412
0.271%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2625
0.380%-
כתר
1
שוודיה
0.4092
0.171%
פרנק
1
שוויץ
3.6623
0.616%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1746
0.081%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.413%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2051
0.293%