שערי מט"ח יציגים 21/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2940
0.121%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4844
0.156%-
ין
100
יפן
2.9907
0.621%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8768
0.193%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4085
0.273%-
דולר
1
קנדה
2.5943
0.344%
כתר
1
דנמרק
0.5211
0.211%-
כתר
1
נורווגיה
0.3666
0.164%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2244
1.015%-
כתר
1
שוודיה
0.3786
0.132%-
פרנק
1
שוויץ
3.5729
0.296%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6453
0.133%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2102
0.143%-

שערי מט"ח יציגים 20/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2980
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.4914
0.613%-
ין
100
יפן
3.0094
0.040%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8843
0.103%
דולר
1
אוסטרליה
2.4151
0.149%-
דולר
1
קנדה
2.5854
0.151%
כתר
1
דנמרק
0.5222
0.096%
כתר
1
נורווגיה
0.3660
0.598%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2267
0.308%-
כתר
1
שוודיה
0.3791
0.185%
פרנק
1
שוויץ
3.5835
0.087%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6515
ללא שינוי
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 19/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2980
0.518%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5191
0.533%-
ין
100
יפן
3.0082
0.970%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8803
0.181%
דולר
1
אוסטרליה
2.4187
0.828%-
דולר
1
קנדה
2.5815
1.077%-
כתר
1
דנמרק
0.5217
0.173%
כתר
1
נורווגיה
0.3682
1.154%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2274
0.044%-
כתר
1
שוודיה
0.3784
0.079%
פרנק
1
שוויץ
3.5804
0.424%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6515
0.521%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.461%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2105
0.766%

שערי מט"ח יציגים 16/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2810
0.459%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5433
0.298%
ין
100
יפן
2.9793
0.350%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8733
0.430%
דולר
1
אוסטרליה
2.4389
0.292%
דולר
1
קנדה
2.6096
0.154%
כתר
1
דנמרק
0.5208
0.424%
כתר
1
נורווגיה
0.3725
0.161%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2275
1.427%
כתר
1
שוודיה
0.3781
0.292%
פרנק
1
שוויץ
3.5653
0.095%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6274
0.458%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.463%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.626%

שערי מט"ח יציגים 15/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2660
0.366%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5298
0.367%-
ין
100
יפן
2.9689
0.054%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8567
0.339%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4318
0.528%-
דולר
1
קנדה
2.6056
0.701%-
כתר
1
דנמרק
0.5186
0.327%-
כתר
1
נורווגיה
0.3719
0.561%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2243
0.538%
כתר
1
שוודיה
0.3770
0.580%-
פרנק
1
שוויץ
3.5619
0.163%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6063
0.383%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.461%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2076
0.670%-

שערי מט"ח יציגים 14/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2780
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.5465
0.077%
ין
100
יפן
2.9673
0.209%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8698
0.345%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4447
0.342%-
דולר
1
קנדה
2.6240
0.126%-
כתר
1
דנמרק
0.5203
0.345%-
כתר
1
נורווגיה
0.3740
0.717%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2231
0.933%-
כתר
1
שוודיה
0.3792
0.551%-
פרנק
1
שוויץ
3.5677
0.310%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6240
0.019%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.096%

שערי מט"ח יציגים 13/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2780
0.183%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5430
0.138%-
ין
100
יפן
2.9735
0.292%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8832
0.236%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4531
0.208%
דולר
1
קנדה
2.6273
0.015%
כתר
1
דנמרק
0.5221
0.229%-
כתר
1
נורווגיה
0.3767
0.186%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2252
1.054%-
כתר
1
שוודיה
0.3813
0.026%
פרנק
1
שוויץ
3.5788
0.173%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6231
0.196%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.143%-

שערי מט"ח יציגים 12/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2840
0.183%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5493
0.757%
ין
100
יפן
2.9822
0.121%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8924
0.340%
דולר
1
אוסטרליה
2.4480
0.390%
דולר
1
קנדה
2.6269
0.355%
כתר
1
דנמרק
0.5233
0.326%
כתר
1
נורווגיה
0.3760
0.615%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2276
0.785%-
כתר
1
שוודיה
0.3812
0.026%
פרנק
1
שוויץ
3.5850
0.151%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6322
0.206%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.096%

שערי מט"ח יציגים 09/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2780
0.030%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5151
0.078%
ין
100
יפן
2.9786
0.218%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8792
0.021%
דולר
1
אוסטרליה
2.4385
0.185%
דולר
1
קנדה
2.6176
0.368%
כתר
1
דנמרק
0.5216
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3737
0.430%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2294
0.658%
כתר
1
שוודיה
0.3811
0.158%
פרנק
1
שוויץ
3.5796
0.162%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6227
0.045%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.048%-

שערי מט"ח יציגים 08/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2790
0.275%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5116
0.190%-
ין
100
יפן
2.9851
1.019%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8784
0.368%
דולר
1
אוסטרליה
2.4340
0.908%-
דולר
1
קנדה
2.6080
0.761%-
כתר
1
דנמרק
0.5216
0.385%
כתר
1
נורווגיה
0.3721
1.247%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2279
0.175%-
כתר
1
שוודיה
0.3805
0.264%
פרנק
1
שוויץ
3.5738
0.958%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6248
0.282%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.463%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.144%