שערי מט"ח יציגים 21/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.461%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4759
0.062%-
ין
100
יפן
3.1816
0.587%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8292
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3530
0.457%-
דולר
1
קנדה
2.5956
0.437%-
כתר
1
דנמרק
0.5124
0.233%-
כתר
1
נורווגיה
0.3792
0.424%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2349
0.428%
כתר
1
שוודיה
0.3595
0.447%
פרנק
1
שוויץ
3.4850
0.406%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8699
0.511%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.870%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.510%-

שערי מט"ח יציגים 20/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.405%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4787
0.179%
ין
100
יפן
3.2004
0.651%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8384
0.243%
דולר
1
אוסטרליה
2.3638
0.242%
דולר
1
קנדה
2.6070
0.375%-
כתר
1
דנמרק
0.5136
0.234%
כתר
1
נורווגיה
0.3776
0.553%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2339
0.171%-
כתר
1
שוודיה
0.3579
0.417%-
פרנק
1
שוויץ
3.4992
0.318%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8949
0.388%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
0.559%

שערי מט"ח יציגים 19/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4570
0.173%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4707
0.337%-
ין
100
יפן
3.1797
0.145%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8291
0.005%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3581
0.004%
דולר
1
קנדה
2.6168
0.084%-
כתר
1
דנמרק
0.5124
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3797
0.026%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2343
0.043%-
כתר
1
שוודיה
0.3594
0.084%
פרנק
1
שוויץ
3.4881
0.149%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8760
0.145%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2145
0.233%-

שערי מט"ח יציגים 18/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.431%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4858
0.170%
ין
100
יפן
3.1751
0.812%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8293
0.078%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3580
0.097%-
דולר
1
קנדה
2.6190
0.267%-
כתר
1
דנמרק
0.5124
0.097%-
כתר
1
נורווגיה
0.3798
0.079%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2344
0.509%-
כתר
1
שוודיה
0.3591
0.111%-
פרנק
1
שוויץ
3.4933
0.459%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8831
0.463%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.278%-

שערי מט"ח יציגים 15/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4780
0.287%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4782
0.022%
ין
100
יפן
3.2011
0.283%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8323
0.036%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3603
0.258%-
דולר
1
קנדה
2.6260
0.167%-
כתר
1
דנמרק
0.5129
0.039%-
כתר
1
נורווגיה
0.3801
0.343%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2356
0.255%
כתר
1
שוודיה
0.3595
0.251%
פרנק
1
שוויץ
3.5094
0.505%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9058
0.272%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.278%-

שערי מט"ח יציגים 14/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4880
0.200%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4772
0.223%-
ין
100
יפן
3.2102
0.044%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8337
0.379%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3664
0.809%-
דולר
1
קנדה
2.6304
0.194%-
כתר
1
דנמרק
0.5131
0.369%-
כתר
1
נורווגיה
0.3788
0.079%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2350
0.599%
כתר
1
שוודיה
0.3586
0.084%
פרנק
1
שוויץ
3.5272
0.119%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9192
0.209%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2162
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 13/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4950
0.456%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4872
0.355%-
ין
100
יפן
3.2116
0.109%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8483
0.512%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3857
0.617%-
דולר
1
קנדה
2.6355
0.532%-
כתר
1
דנמרק
0.5150
0.502%-
כתר
1
נורווגיה
0.3791
1.199%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2336
1.143%-
כתר
1
שוודיה
0.3583
1.022%-
פרנק
1
שוויץ
3.5314
0.219%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9295
0.440%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2162
0.415%-

שערי מט"ח יציגים 12/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5110
0.343%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5032
0.319%
ין
100
יפן
3.2151
0.106%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8681
0.218%
דולר
1
אוסטרליה
2.4005
0.008%
דולר
1
קנדה
2.6496
0.147%
כתר
1
דנמרק
0.5176
0.213%
כתר
1
נורווגיה
0.3837
0.366%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2363
0.468%
כתר
1
שוודיה
0.3620
0.472%
פרנק
1
שוויץ
3.5237
0.202%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9513
0.342%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2171
0.323%

שערי מט"ח יציגים 11/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.114%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4889
0.194%
ין
100
יפן
3.2117
0.485%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8597
0.049%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4003
0.141%-
דולר
1
קנדה
2.6457
0.106%-
כתר
1
דנמרק
0.5165
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3823
0.183%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2352
0.254%-
כתר
1
שוודיה
0.3603
0.470%-
פרנק
1
שוויץ
3.5166
0.185%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9344
0.108%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2164
0.046%-

שערי מט"ח יציגים 08/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4950
0.229%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4802
0.271%
ין
100
יפן
3.1962
0.044%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8616
0.013%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4037
0.058%-
דולר
1
קנדה
2.6485
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.5168
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3830
0.078%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2358
0.338%-
כתר
1
שוודיה
0.3620
0.413%-
פרנק
1
שוויץ
3.5101
0.040%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9291
0.234%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.464%