שערי מט"ח יציגים 05/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.690%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3765
0.339%
ין
100
יפן
3.1596
1.114%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9215
0.585%
דולר
1
אוסטרליה
2.4185
0.775%
דולר
1
קנדה
2.5652
0.381%-
כתר
1
דנמרק
0.5260
0.612%
כתר
1
נורווגיה
0.3719
1.225%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2063
0.634%
כתר
1
שוודיה
0.3773
1.044%
פרנק
1
שוויץ
3.6090
0.395%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8724
0.707%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.870%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2127
0.793%-

שערי מט"ח יציגים 04/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4790
0.317%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3617
0.055%
ין
100
יפן
3.1952
0.022%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8987
0.428%
דולר
1
אוסטרליה
2.3999
0.663%
דולר
1
קנדה
2.5750
0.629%
כתר
1
דנמרק
0.5228
0.384%
כתר
1
נורווגיה
0.3674
1.045%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2050
0.787%
כתר
1
שוודיה
0.3734
0.620%
פרנק
1
שוויץ
3.6233
0.740%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9071
0.313%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2144
0.603%-

שערי מט"ח יציגים 03/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4680
0.459%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3593
0.382%-
ין
100
יפן
3.1959
1.132%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8821
0.239%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3841
0.234%-
דולר
1
קנדה
2.5589
0.760%-
כתר
1
דנמרק
0.5208
0.230%-
כתר
1
נורווגיה
0.3636
0.356%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2034
0.643%
כתר
1
שוודיה
0.3711
0.456%-
פרנק
1
שוויץ
3.5967
0.701%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8918
0.454%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
1.146%-

שערי מט"ח יציגים 02/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4840
0.712%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3760
0.649%
ין
100
יפן
3.2325
0.801%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8914
0.210%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3897
1.181%
דולר
1
קנדה
2.5785
0.762%
כתר
1
דנמרק
0.5220
0.229%-
כתר
1
נורווגיה
0.3649
0.913%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2021
0.698%
כתר
1
שוודיה
0.3728
0.081%
פרנק
1
שוויץ
3.6221
0.824%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9141
0.721%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.862%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.683%-

שערי מט"ח יציגים 01/06/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5090
0.200%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3478
1.229%
ין
100
יפן
3.2586
0.336%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8996
1.199%
דולר
1
אוסטרליה
2.3618
2.035%
דולר
1
קנדה
2.5590
0.605%
כתר
1
דנמרק
0.5232
1.238%
כתר
1
נורווגיה
0.3616
2.060%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2007
0.149%-
כתר
1
שוודיה
0.3725
2.111%
פרנק
1
שוויץ
3.6522
1.166%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9498
0.217%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2197
0.633%-

שערי מט"ח יציגים 28/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5020
0.086%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2950
0.454%-
ין
100
יפן
3.2477
0.031%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8534
0.091%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3147
0.844%-
דולר
1
קנדה
2.5436
0.110%-
כתר
1
דנמרק
0.5168
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3543
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2010
0.050%
כתר
1
שוודיה
0.3648
0.219%-
פרנק
1
שוויץ
3.6101
ללא שינוי
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9391
0.073%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2211
0.091%

שערי מט"ח יציגים 27/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.455%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3146
0.215%-
ין
100
יפן
3.2487
0.469%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8569
0.177%
דולר
1
אוסטרליה
2.3344
0.448%
דולר
1
קנדה
2.5464
0.581%
כתר
1
דנמרק
0.5171
0.136%
כתר
1
נורווגיה
0.3555
0.651%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2009
0.298%-
כתר
1
שוודיה
0.3656
0.137%
פרנק
1
שוויץ
3.6101
0.554%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9355
0.442%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2209
0.316%-

שערי מט"ח יציגים 26/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5150
0.397%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3239
0.696%
ין
100
יפן
3.2640
0.539%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8501
0.101%
דולר
1
אוסטרליה
2.3240
1.092%
דולר
1
קנדה
2.5317
0.668%
כתר
1
דנמרק
0.5164
0.116%
כתר
1
נורווגיה
0.3532
0.972%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2015
1.819%
כתר
1
שוודיה
0.3651
0.275%
פרנק
1
שוויץ
3.6302
0.011%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9574
0.392%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2216
0.404%-

שערי מט"ח יציגים 22/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.427%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2940
0.128%-
ין
100
יפן
3.2817
0.592%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8462
0.445%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2989
0.592%-
דולר
1
קנדה
2.5149
0.479%-
כתר
1
דנמרק
0.5158
0.444%-
כתר
1
נורווגיה
0.3498
1.298%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1979
0.712%
כתר
1
שוודיה
0.3641
0.709%-
פרנק
1
שוויץ
3.6306
0.217%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9769
0.414%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2225
0.588%

שערי מט"ח יציגים 21/05/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5140
0.285%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2995
0.088%
ין
100
יפן
3.2624
0.163%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8634
0.633%
דולר
1
אוסטרליה
2.3126
0.421%
דולר
1
קנדה
2.5270
0.270%
כתר
1
דנמרק
0.5181
0.621%
כתר
1
נורווגיה
0.3544
0.653%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1965
1.184%
כתר
1
שוודיה
0.3667
0.936%
פרנק
1
שוויץ
3.6385
0.306%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9564
0.371%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2212
0.135%-