שערי מט"ח יציגים 26/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1810
0.760%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2347
0.733%
ין
100
יפן
2.7844
1.710%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5817
1.127%
דולר
1
אוסטרליה
2.2712
0.141%
דולר
1
קנדה
2.4940
0.092%
כתר
1
דנמרק
0.4816
1.113%
כתר
1
נורווגיה
0.3511
0.227%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1953
1.761%-
כתר
1
שוודיה
0.3474
0.086%-
פרנק
1
שוויץ
3.4281
1.432%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4865
0.757%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.478%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2023
0.597%

שערי מט"ח יציגים 25/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1570
0.347%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2039
0.683%-
ין
100
יפן
2.7376
0.599%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5418
0.279%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2680
0.731%-
דולר
1
קנדה
2.4917
0.208%-
כתר
1
דנמרק
0.4763
0.272%-
כתר
1
נורווגיה
0.3519
0.817%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1988
0.451%-
כתר
1
שוודיה
0.3477
0.315%-
פרנק
1
שוויץ
3.3797
0.112%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4528
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.476%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2011
0.297%-

שערי מט"ח יציגים 24/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1680
1.865%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2328
1.806%
ין
100
יפן
2.7541
1.770%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5517
1.526%
דולר
1
אוסטרליה
2.2847
1.737%
דולר
1
קנדה
2.4969
2.215%
כתר
1
דנמרק
0.4776
1.531%
כתר
1
נורווגיה
0.3548
2.218%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1997
1.474%
כתר
1
שוודיה
0.3488
0.984%
פרנק
1
שוויץ
3.3835
1.482%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4681
1.863%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
1.942%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2017
1.869%

שערי מט"ח יציגים 23/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1100
0.680%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1577
0.116%
ין
100
יפן
2.7062
0.011%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4983
0.408%
דולר
1
אוסטרליה
2.2457
0.156%
דולר
1
קנדה
2.4428
0.070%-
כתר
1
דנמרק
0.4704
0.427%
כתר
1
נורווגיה
0.3471
0.289%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1968
0.511%
כתר
1
שוודיה
0.3454
0.407%
פרנק
1
שוויץ
3.3341
0.099%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3864
0.684%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.980%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
0.712%

שערי מט"ח יציגים 22/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0890
0.065%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1529
0.014%
ין
100
יפן
2.7065
0.367%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4841
0.312%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2422
ללא שינוי
דולר
1
קנדה
2.4445
0.118%-
כתר
1
דנמרק
0.4684
0.340%-
כתר
1
נורווגיה
0.3461
0.859%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1958
0.609%-
כתר
1
שוודיה
0.3440
0.722%-
פרנק
1
שוויץ
3.3308
0.111%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3566
0.053%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1966
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 19/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0870
0.260%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1523
0.014%-
ין
100
יפן
2.6966
0.011%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4950
0.031%
דולר
1
אוסטרליה
2.2422
0.094%-
דולר
1
קנדה
2.4474
0.156%
כתר
1
דנמרק
0.4700
0.043%
כתר
1
נורווגיה
0.3491
0.739%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1970
0.253%-
כתר
1
שוודיה
0.3465
0.345%-
פרנק
1
שוויץ
3.3271
0.123%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3543
0.253%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1966
0.306%

שערי מט"ח יציגים 18/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0790
0.163%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1529
0.574%
ין
100
יפן
2.6969
0.747%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4939
0.495%
דולר
1
אוסטרליה
2.2443
0.250%
דולר
1
קנדה
2.4436
0.037%-
כתר
1
דנמרק
0.4698
0.492%
כתר
1
נורווגיה
0.3517
0.142%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1975
0.051%-
כתר
1
שוודיה
0.3477
0.288%
פרנק
1
שוויץ
3.3230
0.679%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3433
0.191%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
0.493%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1960
0.461%

שערי מט"ח יציגים 17/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0740
0.518%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1292
0.654%-
ין
100
יפן
2.6769
1.050%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4767
1.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2387
1.361%-
דולר
1
קנדה
2.4445
0.900%-
כתר
1
דנמרק
0.4675
1.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3512
1.154%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1976
2.756%-
כתר
1
שוודיה
0.3467
0.943%-
פרנק
1
שוויץ
3.3006
0.951%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3350
0.505%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0203
0.490%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1951
0.813%-

שערי מט"ח יציגים 16/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0900
0.387%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1564
0.247%-
ין
100
יפן
2.7053
0.716%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5136
1.092%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2696
0.683%-
דולר
1
קנדה
2.4667
0.380%-
כתר
1
דנמרק
0.4725
1.068%-
כתר
1
נורווגיה
0.3553
0.810%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2032
0.490%-
כתר
1
שוודיה
0.3500
1.353%-
פרנק
1
שוויץ
3.3323
1.180%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3570
0.398%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
0.488%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1967
0.355%-

שערי מט"ח יציגים 15/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1020
0.321%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1667
0.055%-
ין
100
יפן
2.7248
0.147%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5524
0.272%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2852
0.643%
דולר
1
קנדה
2.4761
0.227%
כתר
1
דנמרק
0.4776
0.271%-
כתר
1
נורווגיה
0.3582
0.084%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2042
0.492%
כתר
1
שוודיה
0.3548
0.421%-
פרנק
1
שוויץ
3.3721
0.118%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3744
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0205
0.485%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1974
0.303%-