שערי מט"ח יציגים 23/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
0.190%-
לישט
1
בריטניה
4.7971
0.788%
יין
100
יפן
3.3591
0.421%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1868
0.153%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6291
0.019%-
דולר
1
קנדה
2.7659
0.079%-
כתר
1
דנמרק
0.5607
0.142%-
כתר
1
נורווגיה
0.4287
0.140%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2658
0.189%
כתר
1
שוודיה
0.4082
0.098%-
פרנק
1
שוויץ
3.6925
0.319%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1907
0.187%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2054
0.243%-

שערי מט"ח יציגים 22/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6900
0.216%-
לישט
1
בריטניה
4.7596
0.067%-
יין
100
יפן
3.3733
0.021%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1932
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6296
0.548%-
דולר
1
קנדה
2.7681
0.478%-
כתר
1
דנמרק
0.5615
0.266%-
כתר
1
נורווגיה
0.4293
0.533%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2653
0.450%-
כתר
1
שוודיה
0.4086
0.366%-
פרנק
1
שוויץ
3.7043
0.022%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2004
0.213%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.194%-

שערי מט"ח יציגים 21/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6980
0.163%
לישט
1
בריטניה
4.7628
0.287%-
יין
100
יפן
3.3726
0.089%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2033
0.109%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6441
0.245%-
דולר
1
קנדה
2.7814
0.040%-
כתר
1
דנמרק
0.5630
0.124%-
כתר
1
נורווגיה
0.4316
0.231%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2665
0.374%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.7051
0.240%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2115
0.161%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.048%-

שערי מט"ח יציגים 18/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6920
0.108%
לישט
1
בריטניה
4.7765
0.334%
יין
100
יפן
3.3696
0.608%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2079
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.6506
0.284%
דולר
1
קנדה
2.7825
0.220%
כתר
1
דנמרק
0.5637
0.071%
כתר
1
נורווגיה
0.4326
0.418%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2675
0.521%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
0.293%
פרנק
1
שוויץ
3.7140
0.102%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2031
0.100%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.292%

שערי מט"ח יציגים 17/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6880
0.272%
לישט
1
בריטניה
4.7606
0.592%
יין
100
יפן
3.3902
0.320%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2051
0.375%
דולר
1
אוסטרליה
2.6431
0.133%
דולר
1
קנדה
2.7764
0.170%
כתר
1
דנמרק
0.5633
0.356%
כתר
1
נורווגיה
0.4308
0.093%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2689
0.149%
כתר
1
שוודיה
0.4089
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.7178
0.057%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1979
0.303%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.823%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.488%

שערי מט"ח יציגים 16/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6780
0.218%
לישט
1
בריטניה
4.7326
0.320%
יין
100
יפן
3.3794
0.112%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1894
0.141%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6396
0.136%-
דולר
1
קנדה
2.7717
0.126%
כתר
1
דנמרק
0.5613
0.142%-
כתר
1
נורווגיה
0.4304
0.140%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2685
0.978%
כתר
1
שוודיה
0.4090
0.195%-
פרנק
1
שוויץ
3.7157
0.124%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1822
0.195%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2048
0.196%

שערי מט"ח יציגים 15/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6700
0.355%
לישט
1
בריטניה
4.7175
0.308%
יין
100
יפן
3.3832
0.012%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1953
0.074%
דולר
1
אוסטרליה
2.6432
0.498%
דולר
1
קנדה
2.7682
0.538%
כתר
1
דנמרק
0.5621
0.071%
כתר
1
נורווגיה
0.4298
0.421%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2659
0.988%
כתר
1
שוודיה
0.4098
0.245%
פרנק
1
שוויץ
3.7203
0.097%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1721
0.373%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.413%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2044
0.196%

שערי מט"ח יציגים 14/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6570
0.436%-
לישט
1
בריטניה
4.7030
0.517%
יין
100
יפן
3.3836
0.230%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1922
0.936%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6301
0.818%-
דולר
1
קנדה
2.7534
1.149%-
כתר
1
דנמרק
0.5617
0.917%-
כתר
1
נורווגיה
0.4280
1.451%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2633
1.015%-
כתר
1
שוודיה
0.4088
1.184%-
פרנק
1
שוויץ
3.7239
0.380%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1529
0.460%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.820%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2040
0.439%-

שערי מט"ח יציגים 11/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6730
0.246%
לישט
1
בריטניה
4.6788
0.088%
יין
100
יפן
3.3914
0.024%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2318
0.106%
דולר
1
אוסטרליה
2.6518
0.588%
דולר
1
קנדה
2.7854
0.473%
כתר
1
דנמרק
0.5669
0.124%
כתר
1
נורווגיה
0.4343
0.138%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2660
0.605%
כתר
1
שוודיה
0.4137
0.097%
פרנק
1
שוויץ
3.7381
0.317%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1767
0.254%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.826%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2049
0.245%

שערי מט"ח יציגים 10/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6640
0.489%-
לישט
1
בריטניה
4.6747
0.356%-
יין
100
יפן
3.3906
0.248%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2273
0.278%
דולר
1
אוסטרליה
2.6363
0.110%-
דולר
1
קנדה
2.7723
0.338%-
כתר
1
דנמרק
0.5662
0.283%
כתר
1
נורווגיה
0.4337
0.440%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2644
0.418%
כתר
1
שוודיה
0.4133
0.340%
פרנק
1
שוויץ
3.7500
0.080%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1636
0.484%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.820%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2044
0.341%-