שערי מט"ח יציגים 18/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5430
0.057%
לישט
1
בריטניה
4.4236
0.660%
יין
100
יפן
3.2852
0.434%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9752
0.050%
דולר
1
אוסטרליה
2.4919
0.439%
דולר
1
קנדה
2.7128
0.033%
כתר
1
דנמרק
0.5323
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.4123
0.121%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2532
0.197%-
כתר
1
שוודיה
0.3784
0.159%
פרנק
1
שוויץ
3.5896
0.282%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9966
0.040%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2128
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 17/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.028%-
לישט
1
בריטניה
4.3946
0.164%-
יין
100
יפן
3.2710
0.308%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9732
0.060%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4810
0.345%-
דולר
1
קנדה
2.7119
0.081%-
כתר
1
דנמרק
0.5321
0.056%-
כתר
1
נורווגיה
0.4128
0.290%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2537
0.666%-
כתר
1
שוודיה
0.3778
0.186%
פרנק
1
שוויץ
3.5795
0.356%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9946
0.034%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2128
0.421%-

שערי מט"ח יציגים 16/07/2019

מטבעהיחידההמדינההשערשינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.5420 0.085%
לישט 1 בריטניה 4.4018 0.856%-
יין 100 יפן 3.2811 0.058%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9756 0.371%-
דולר 1 אוסטרליה 2.4896 0.088%
דולר 1 קנדה 2.7141 0.044%-
כתר 1 דנמרק 0.5324 0.374%-
כתר 1 נורווגיה 0.4140 0.121%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2554 0.118%
כתר 1 שוודיה 0.3771 0.185%-
פרנק 1 שוויץ 3.5923 0.286%-
דינר 1 ירדן שטרי כסף 4.9963 0.100%
לירה 10 לבנון שטרי כסף 0.0234 ללא שינוי
לירה 1 מצרים שטרי כסף 0.2137 0.235%

שערי מט"ח יציגים 15/07/2019

מטבעהיחידההמדינההשערשינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.5390 0.338%-
לישט 1 בריטניה 4.4398 0.258%-
יין 100 יפן 3.2792 0.021%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9904 0.240%-
דולר 1 אוסטרליה 2.4874 0.052%
דולר 1 קנדה 2.7153 0.382%-
כתר 1 דנמרק 0.5344 0.242%-
כתר 1 נורווגיה 0.4145 0.408%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2551 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.3778 0.369%-
פרנק 1 שוויץ 3.6026 0.081%
דינר 1 ירדן שטרי כסף 4.9913 0.345%-
לירה 10 לבנון שטרי כסף 0.0234 0.426%-
לירה 1 מצרים שטרי כסף 0.2132 0.234%-

שערי מט"ח יציגים 12/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5510
0.113%
לישט
1
בריטניה
4.4513
0.079%
יין
100
יפן
3.2785
0.012%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0000
0.065%
דולר
1
אוסטרליה
2.4861
0.428%
דולר
1
קנדה
2.7257
0.294%
כתר
1
דנמרק
0.5357
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.4162
0.386%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2551
0.236%
כתר
1
שוודיה
0.3792
0.397%
פרנק
1
שוויץ
3.5997
0.075%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0086
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2137
0.235%

שערי מט"ח יציגים 11/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5470
0.728%-
לישט
1
בריטניה
4.4478
0.202%-
יין
100
יפן
3.2789
0.040%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9974
0.294%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4755
0.089%
דולר
1
קנדה
2.7177
0.165%-
כתר
1
דנמרק
0.5353
0.335%-
כתר
1
נורווגיה
0.4146
0.339%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2545
1.072%
כתר
1
שוודיה
0.3777
0.159%
פרנק
1
שוויץ
3.5970
0.183%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0023
0.726%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
0.424%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2132
0.975%-

שערי מט"ח יציגים 10/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.140%
לישט
1
בריטניה
4.4568
0.311%
יין
100
יפן
3.2802
0.052%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0092
0.305%
דולר
1
אוסטרליה
2.4733
0.020%
דולר
1
קנדה
2.7222
0.166%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.280%
כתר
1
נורווגיה
0.4132
0.267%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2518
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3771
0.346%
פרנק
1
שוויץ
3.6036
0.398%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0389
0.133%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.186%

שערי מט"ח יציגים 09/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.4430
0.622%-
יין
100
יפן
3.2785
0.362%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9970
0.294%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4728
0.918%-
דולר
1
קנדה
2.7177
0.651%-
כתר
1
דנמרק
0.5356
0.279%-
כתר
1
נורווגיה
0.4121
0.459%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2518
0.238%-
כתר
1
שוודיה
0.3758
0.661%-
פרנק
1
שוויץ
3.5893
0.336%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0322
0.143%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.139%-

שערי מט"ח יציגים 08/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.309%
לישט
1
בריטניה
4.4708
0.087%-
יין
100
יפן
3.2904
0.233%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0088
0.115%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4957
0.200%-
דולר
1
קנדה
2.7355
0.334%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.112%-
כתר
1
נורווגיה
0.4140
0.648%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2524
0.118%-
כתר
1
שוודיה
0.3783
0.657%-
פרנק
1
שוויץ
3.6014
0.191%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0394
0.313%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.467%

שערי מט"ח יציגים 05/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5620
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.4747
0.272%-
יין
100
יפן
3.2981
0.341%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0134
0.323%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5007
0.168%-
דולר
1
קנדה
2.7264
0.125%-
כתר
1
דנמרק
0.5377
0.334%-
כתר
1
נורווגיה
0.4167
0.335%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2527
0.902%-
כתר
1
שוודיה
0.3808
0.522%-
פרנק
1
שוויץ
3.6083
0.331%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0237
0.137%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2142
0.418%-