שערי מט"ח יציגים 17/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.196%
לישט
1
בריטניה
4.5695
0.037%-
יין
100
יפן
3.2583
0.135%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9956
0.020%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4626
0.215%-
דולר
1
קנדה
2.6556
0.105%-
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.4083
0.415%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2499
0.833%-
כתר
1
שוודיה
0.3710
0.161%-
פרנק
1
שוויץ
3.5437
0.255%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0462
0.205%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.143%

שערי מט"ח יציגים 16/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.084%-
לישט
1
בריטניה
4.5712
0.710%-
יין
100
יפן
3.2539
0.322%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9964
0.070%
דולר
1
אוסטרליה
2.4679
0.089%-
דולר
1
קנדה
2.6584
0.294%
כתר
1
דנמרק
0.5352
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.4100
0.589%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.639%
כתר
1
שוודיה
0.3716
0.189%
פרנק
1
שוויץ
3.5347
0.198%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0359
0.018%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2094
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 15/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5710
0.168%-
לישט
1
בריטניה
4.6039
0.596%-
יין
100
יפן
3.2644
0.089%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9936
0.607%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4701
0.568%-
דולר
1
קנדה
2.6506
0.267%-
כתר
1
דנמרק
0.5348
0.595%-
כתר
1
נורווגיה
0.4076
0.585%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2504
0.239%-
כתר
1
שוודיה
0.3709
0.510%-
פרנק
1
שוויץ
3.5417
0.206%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0368
0.164%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2094
0.048%

שערי מט"ח יציגים 14/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5770
0.252%
לישט
1
בריטניה
4.6315
0.299%-
יין
100
יפן
3.2615
0.240%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0180
0.227%
דולר
1
אוסטרליה
2.4842
0.213%-
דולר
1
קנדה
2.6577
0.060%
כתר
1
דנמרק
0.5380
0.205%
כתר
1
נורווגיה
0.4100
0.416%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2510
0.480%
כתר
1
שוודיה
0.3728
0.757%
פרנק
1
שוויץ
3.5490
0.288%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0451
0.246%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2093
0.191%

שערי מט"ח יציגים 13/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.028%
לישט
1
בריטניה
4.6454
0.123%
יין
100
יפן
3.2537
0.185%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0089
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.4895
0.272%-
דולר
1
קנדה
2.6561
0.204%
כתר
1
דנמרק
0.5369
0.056%
כתר
1
נורווגיה
0.4083
0.049%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2498
0.399%-
כתר
1
שוודיה
0.3700
0.216%-
פרנק
1
שוויץ
3.5388
0.557%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0327
0.040%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.288%

שערי מט"ח יציגים 10/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5670
0.474%-
לישט
1
בריטניה
4.6397
0.713%-
יין
100
יפן
3.2477
0.236%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0062
0.199%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4963
0.708%-
דולר
1
קנדה
2.6507
0.432%-
כתר
1
דנמרק
0.5366
0.205%-
כתר
1
נורווגיה
0.4081
0.342%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2508
0.280%
כתר
1
שוודיה
0.3708
0.856%-
פרנק
1
שוויץ
3.5192
0.091%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0347
0.482%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2083
0.478%-

שערי מט"ח יציגים 08/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5840
0.028%-
לישט
1
בריטניה
4.6730
0.403%-
יין
100
יפן
3.2554
0.426%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0142
0.017%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5141
0.044%-
דולר
1
קנדה
2.6622
0.086%-
כתר
1
דנמרק
0.5377
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.4095
0.583%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2501
0.766%
כתר
1
שוודיה
0.3740
0.320%-
פרנק
1
שוויץ
3.5224
0.148%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0591
0.042%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2093
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 07/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5850
0.167%-
לישט
1
בריטניה
4.6919
0.342%-
יין
100
יפן
3.2416
0.028%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0149
0.142%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5152
0.179%
דולר
1
קנדה
2.6645
0.041%-
כתר
1
דנמרק
0.5377
0.149%-
כתר
1
נורווגיה
0.4119
0.390%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2482
0.081%
כתר
1
שוודיה
0.3752
0.107%
פרנק
1
שוויץ
3.5172
0.244%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0570
0.237%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2093
0.096%

שערי מט"ח יציגים 06/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5910
0.278%-
לישט
1
בריטניה
4.7080
0.429%
יין
100
יפן
3.2425
0.427%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0206
0.052%
דולר
1
אוסטרליה
2.5107
0.290%-
דולר
1
קנדה
2.6656
0.269%-
כתר
1
דנמרק
0.5385
0.037%
כתר
1
נורווגיה
0.4103
0.049%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2480
0.446%
כתר
1
שוודיה
0.3748
0.240%-
פרנק
1
שוויץ
3.5258
0.116%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0690
0.191%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.286%-

שערי מט"ח יציגים 03/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6010
0.083%
לישט
1
בריטניה
4.6879
0.202%-
יין
100
יפן
3.2287
0.022%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0185
0.345%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5180
0.364%-
דולר
1
קנדה
2.6728
0.216%-
כתר
1
דנמרק
0.5383
0.333%-
כתר
1
נורווגיה
0.4105
0.869%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2469
0.724%-
כתר
1
שוודיה
0.3757
0.477%-
פרנק
1
שוויץ
3.5299
0.040%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0787
0.067%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.095%-