שערי מט"ח יציגים 13/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.395%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3764
0.273%
ין
100
יפן
3.2657
0.509%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9109
0.197%
דולר
1
אוסטרליה
2.4238
0.456%-
דולר
1
קנדה
2.6675
0.663%-
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.153%
כתר
1
נורווגיה
0.3942
0.329%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2423
0.124%
כתר
1
שוודיה
0.3678
0.300%
פרנק
1
שוויץ
3.5675
0.218%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9739
0.398%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2148
0.279%-

שערי מט"ח יציגים 12/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.085%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3645
0.194%-
ין
100
יפן
3.2824
0.249%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9032
0.121%
דולר
1
אוסטרליה
2.4349
0.041%
דולר
1
קנדה
2.6853
0.371%-
כתר
1
דנמרק
0.5230
0.077%
כתר
1
נורווגיה
0.3955
0.177%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2420
0.332%
כתר
1
שוודיה
0.3667
0.273%
פרנק
1
שוויץ
3.5753
0.275%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9938
0.090%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.093%-

שערי מט"ח יציגים 11/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5440
0.170%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3730
0.135%
ין
100
יפן
3.2906
0.155%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8985
0.156%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4339
0.313%
דולר
1
קנדה
2.6953
0.372%
כתר
1
דנמרק
0.5226
0.153%-
כתר
1
נורווגיה
0.3948
0.203%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2412
0.166%
כתר
1
שוודיה
0.3657
0.605%
פרנק
1
שוויץ
3.5655
0.039%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9983
0.012%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.279%

שערי מט"ח יציגים 10/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5380
0.312%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3671
0.128%
ין
100
יפן
3.2957
0.058%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9046
0.306%
דולר
1
אוסטרליה
2.4263
0.111%
דולר
1
קנדה
2.6853
0.164%
כתר
1
דנמרק
0.5234
0.307%
כתר
1
נורווגיה
0.3940
0.152%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2408
0.208%
כתר
1
שוודיה
0.3635
0.465%-
פרנק
1
שוויץ
3.5669
0.093%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9977
0.456%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.561%

שערי מט"ח יציגים 09/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.284%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3615
0.888%
ין
100
יפן
3.2976
0.350%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8927
0.237%
דולר
1
אוסטרליה
2.4236
0.870%
דולר
1
קנדה
2.6809
0.634%
כתר
1
דנמרק
0.5218
0.231%
כתר
1
נורווגיה
0.3946
0.998%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2403
0.924%
כתר
1
שוודיה
0.3652
0.385%
פרנק
1
שוויץ
3.5636
0.132%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9750
0.087%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.187%

שערי מט"ח יציגים 06/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5170
0.142%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3231
0.185%-
ין
100
יפן
3.2861
0.219%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8835
0.041%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4027
0.284%
דולר
1
קנדה
2.6640
0.150%
כתר
1
דנמרק
0.5206
0.038%-
כתר
1
נורווגיה
0.3907
0.102%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2381
0.464%
כתר
1
שוודיה
0.3638
0.027%
פרנק
1
שוויץ
3.5589
0.464%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9707
0.361%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2134
0.282%

שערי מט"ח יציגים 05/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5120
0.425%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3311
0.695%
ין
100
יפן
3.2933
0.858%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8851
0.041%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3959
0.067%
דולר
1
קנדה
2.6600
0.465%
כתר
1
דנמרק
0.5208
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3911
0.488%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2370
0.126%-
כתר
1
שוודיה
0.3637
0.609%
פרנק
1
שוויץ
3.5755
0.165%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9528
0.446%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2128
0.141%-

שערי מט"ח יציגים 04/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.620%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3012
0.820%
ין
100
יפן
3.3218
0.679%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8867
0.142%
דולר
1
אוסטרליה
2.3943
0.239%
דולר
1
קנדה
2.6477
0.282%-
כתר
1
דנמרק
0.5211
0.115%
כתר
1
נורווגיה
0.3892
0.439%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2373
1.237%
כתר
1
שוודיה
0.3615
0.668%
פרנק
1
שוויץ
3.5814
0.067%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9750
0.603%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.851%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2131
0.653%-

שערי מט"ח יציגים 03/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5490
0.311%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2662
0.185%-
ין
100
יפן
3.3445
0.553%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8812
0.008%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3886
0.522%
דולר
1
קנדה
2.6552
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5205
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3875
0.257%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2344
0.904%
כתר
1
שוודיה
0.3591
0.471%-
פרנק
1
שוויץ
3.5838
0.384%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0052
0.313%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2145
0.515%

שערי מט"ח יציגים 02/09/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5380
0.085%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2741
0.655%-
ין
100
יפן
3.3261
0.120%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8815
0.548%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3762
0.025%
דולר
1
קנדה
2.6533
0.124%-
כתר
1
דנמרק
0.5205
0.573%-
כתר
1
נורווגיה
0.3885
0.026%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2323
0.043%
כתר
1
שוודיה
0.3608
0.055%
פרנק
1
שוויץ
3.5701
0.176%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9896
0.086%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2134
0.094%-