שערי מט"ח יציגים 03/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1560
0.379%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1913
0.741%-
ין
100
יפן
2.7846
0.847%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5643
0.821%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2263
1.049%-
דולר
1
קנדה
2.4594
0.514%-
כתר
1
דנמרק
0.4793
0.828%-
כתר
1
נורווגיה
0.3461
0.831%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1967
1.601%-
כתר
1
שוודיה
0.3461
1.114%-
פרנק
1
שוויץ
3.4244
0.745%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4508
0.376%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2009
0.347%-

שערי מט"ח יציגים 02/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1680
0.571%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2226
0.610%
ין
100
יפן
2.8084
1.091%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5938
0.794%
דולר
1
אוסטרליה
2.2499
0.164%-
דולר
1
קנדה
2.4721
0.008%
כתר
1
דנמרק
0.4833
0.792%
כתר
1
נורווגיה
0.3490
0.057%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1999
0.351%
כתר
1
שוודיה
0.3500
0.402%
פרנק
1
שוויץ
3.4501
0.916%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4676
0.565%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.481%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2016
0.750%

שערי מט"ח יציגים 01/12/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1500
0.379%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1970
0.425%-
ין
100
יפן
2.7781
0.768%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5655
0.680%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2536
0.093%-
דולר
1
קנדה
2.4719
0.036%-
כתר
1
דנמרק
0.4795
0.663%-
כתר
1
נורווגיה
0.3488
0.115%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1992
1.168%
כתר
1
שוודיה
0.3486
0.143%-
פרנק
1
שוויץ
3.4188
0.674%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4425
0.372%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0208
0.478%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2001
0.448%-

שערי מט"ח יציגים 30/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1620
0.158%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2149
0.043%
ין
100
יפן
2.7996
0.691%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5899
0.744%
דולר
1
אוסטרליה
2.2557
0.031%-
דולר
1
קנדה
2.4728
0.214%-
כתר
1
דנמרק
0.4827
0.730%
כתר
1
נורווגיה
0.3492
0.201%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1969
0.819%
כתר
1
שוודיה
0.3491
0.809%
פרנק
1
שוויץ
3.4420
0.802%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4591
0.139%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2010
ללא שינוי

שערי מט"ח יציגים 29/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1570
0.754%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2131
0.510%-
ין
100
יפן
2.7804
0.144%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5634
0.511%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2564
0.652%-
דולר
1
קנדה
2.4781
0.638%-
כתר
1
דנמרק
0.4792
0.498%-
כתר
1
נורווגיה
0.3485
0.741%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1953
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3463
0.317%-
פרנק
1
שוויץ
3.4146
0.394%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4529
0.749%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.476%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2010
0.643%-

שערי מט"ח יציגים 26/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1810
0.760%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2347
0.733%
ין
100
יפן
2.7844
1.710%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5817
1.127%
דולר
1
אוסטרליה
2.2712
0.141%
דולר
1
קנדה
2.4940
0.092%
כתר
1
דנמרק
0.4816
1.113%
כתר
1
נורווגיה
0.3511
0.227%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1953
1.761%-
כתר
1
שוודיה
0.3474
0.086%-
פרנק
1
שוויץ
3.4281
1.432%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4865
0.757%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.478%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2023
0.597%

שערי מט"ח יציגים 25/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1570
0.347%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2039
0.683%-
ין
100
יפן
2.7376
0.599%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5418
0.279%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2680
0.731%-
דולר
1
קנדה
2.4917
0.208%-
כתר
1
דנמרק
0.4763
0.272%-
כתר
1
נורווגיה
0.3519
0.817%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1988
0.451%-
כתר
1
שוודיה
0.3477
0.315%-
פרנק
1
שוויץ
3.3797
0.112%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4528
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.476%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2011
0.297%-

שערי מט"ח יציגים 24/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1680
1.865%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2328
1.806%
ין
100
יפן
2.7541
1.770%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5517
1.526%
דולר
1
אוסטרליה
2.2847
1.737%
דולר
1
קנדה
2.4969
2.215%
כתר
1
דנמרק
0.4776
1.531%
כתר
1
נורווגיה
0.3548
2.218%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1997
1.474%
כתר
1
שוודיה
0.3488
0.984%
פרנק
1
שוויץ
3.3835
1.482%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4681
1.863%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
1.942%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2017
1.869%

שערי מט"ח יציגים 23/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1100
0.680%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1577
0.116%
ין
100
יפן
2.7062
0.011%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4983
0.408%
דולר
1
אוסטרליה
2.2457
0.156%
דולר
1
קנדה
2.4428
0.070%-
כתר
1
דנמרק
0.4704
0.427%
כתר
1
נורווגיה
0.3471
0.289%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1968
0.511%
כתר
1
שוודיה
0.3454
0.407%
פרנק
1
שוויץ
3.3341
0.099%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3864
0.684%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.980%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
0.712%

שערי מט"ח יציגים 22/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.0890
0.065%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1529
0.014%
ין
100
יפן
2.7065
0.367%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4841
0.312%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2422
ללא שינוי
דולר
1
קנדה
2.4445
0.118%-
כתר
1
דנמרק
0.4684
0.340%-
כתר
1
נורווגיה
0.3461
0.859%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1958
0.609%-
כתר
1
שוודיה
0.3440
0.722%-
פרנק
1
שוויץ
3.3308
0.111%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3566
0.053%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0204
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1966
ללא שינוי