שער יציג לתאריך 21/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1400
0.191%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2606
0.155%-
ין
100
יפן
2.7553
0.474%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5611
0.197%
דולר
1
אוסטרליה
2.2564
0.582%-
דולר
1
קנדה
2.5052
0.155%-
כתר
1
דנמרק
0.4785
0.188%
כתר
1
נורווגיה
0.3551
0.393%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2075
0.582%
כתר
1
שוודיה
0.3428
0.117%-
פרנק
1
שוויץ
3.4428
0.570%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4281
0.163%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0208
0.483%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1995
0.050%

שער יציג לתאריך 20/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1340
0.288%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2672
0.160%
ין
100
יפן
2.7423
0.465%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5541
0.308%
דולר
1
אוסטרליה
2.2696
0.706%
דולר
1
קנדה
2.5091
0.164%
כתר
1
דנמרק
0.4776
0.315%
כתר
1
נורווגיה
0.3565
0.028%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2063
1.376%
כתר
1
שוודיה
0.3432
0.146%
פרנק
1
שוויץ
3.4233
0.355%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4209
0.293%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1994
0.251%

שער יציג לתאריך 19/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1250
0.032%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2604
0.231%
ין
100
יפן
2.7296
0.213%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5432
0.396%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2537
0.356%
דולר
1
קנדה
2.5050
0.216%
כתר
1
דנמרק
0.4761
0.397%-
כתר
1
נורווגיה
0.3564
0.084%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2035
0.593%
כתר
1
שוודיה
0.3427
0.638%-
פרנק
1
שוויץ
3.4112
0.076%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4080
0.032%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1989
ללא שינוי

שער יציג לתאריך 18/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1240
0.612%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2506
0.250%
ין
100
יפן
2.7238
0.394%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5573
0.378%
דולר
1
אוסטרליה
2.2457
0.170%
דולר
1
קנדה
2.4996
0.778%
כתר
1
דנמרק
0.4780
0.378%
כתר
1
נורווגיה
0.3567
0.281%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2023
0.248%
כתר
1
שוודיה
0.3449
0.262%
פרנק
1
שוויץ
3.4138
0.530%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4066
0.619%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
0.976%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1989
0.862%

שער יציג לתאריך 17/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1050
0.193%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2400
0.768%-
ין
100
יפן
2.7131
0.670%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5439
0.620%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2419
0.941%-
דולר
1
קנדה
2.4803
0.497%-
כתר
1
דנמרק
0.4762
0.626%-
כתר
1
נורווגיה
0.3557
0.781%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2018
0.542%-
כתר
1
שוודיה
0.3440
1.121%-
פרנק
1
שוויץ
3.3958
0.623%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3795
0.187%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0205
0.485%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1972
0.555%-

שער יציג לתאריך 14/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1110
0.192%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2728
0.084%-
ין
100
יפן
2.7314
0.360%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5660
0.157%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2632
0.523%-
דולר
1
קנדה
2.4927
0.184%-
כתר
1
דנמרק
0.4792
0.167%-
כתר
1
נורווגיה
0.3585
0.250%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2029
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3479
0.229%-
פרנק
1
שוויץ
3.4171
0.023%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3877
0.209%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1983
0.050%-

שערי מט"ח יציגים 13/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1170
0.161%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2764
0.761%
ין
100
יפן
2.7216
0.893%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5716
0.995%
דולר
1
אוסטרליה
2.2751
1.377%
דולר
1
קנדה
2.4973
0.734%
כתר
1
דנמרק
0.4800
1.010%
כתר
1
נורווגיה
0.3594
0.955%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2029
0.996%
כתר
1
שוודיה
0.3487
1.249%
פרנק
1
שוויץ
3.4163
1.362%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3969
0.166%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1984
0.202%

שערי מט"ח יציגים 12/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1120
0.480%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2441
0.089%-
ין
100
יפן
2.6975
0.428%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5364
0.262%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2442
0.049%-
דולר
1
קנדה
2.4791
0.182%
כתר
1
דנמרק
0.4752
0.294%-
כתר
1
נורווגיה
0.3560
0.480%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2009
0.200%
כתר
1
שוודיה
0.3444
0.029%
פרנק
1
שוויץ
3.3704
0.127%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3896
0.463%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.483%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
0.252%-

שערי מט"ח יציגים 11/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1270
0.353%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2479
0.459%
ין
100
יפן
2.7091
0.237%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5457
0.573%
דולר
1
אוסטרליה
2.2453
0.322%
דולר
1
קנדה
2.4746
0.508%
כתר
1
דנמרק
0.4766
0.549%
כתר
1
נורווגיה
0.3543
0.625%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2005
0.653%
כתר
1
שוודיה
0.3443
0.555%
פרנק
1
שוויץ
3.3747
0.041%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4100
0.350%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
0.485%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1985
0.050%

שערי מט"ח יציגים 10/01/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1160
0.225%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2285
0.399%
ין
100
יפן
2.7027
0.686%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5255
0.242%
דולר
1
אוסטרליה
2.2381
0.684%
דולר
1
קנדה
2.4621
0.790%
כתר
1
דנמרק
0.4740
0.254%
כתר
1
נורווגיה
0.3521
0.485%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1992
0.353%
כתר
1
שוודיה
0.3424
0.440%
פרנק
1
שוויץ
3.3761
0.003%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3946
0.235%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1984
0.303%