שערי מט"ח יציגים 14/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2110
0.156%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4524
0.474%
ין
100
יפן
2.9155
0.100%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7906
0.403%
דולר
1
אוסטרליה
2.3546
0.059%-
דולר
1
קנדה
2.5381
0.439%
כתר
1
דנמרק
0.5097
0.394%
כתר
1
נורווגיה
0.3729
0.757%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2257
0.044%
כתר
1
שוודיה
0.3736
0.809%
פרנק
1
שוויץ
3.4815
0.308%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5289
0.146%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2040
0.098%-

שערי מט"ח יציגים 13/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2060
0.156%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4314
0.180%-
ין
100
יפן
2.9126
0.072%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7754
0.375%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3560
0.448%-
דולר
1
קנדה
2.5270
0.347%-
כתר
1
דנמרק
0.5077
0.373%-
כתר
1
נורווגיה
0.3701
0.027%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2256
0.441%-
כתר
1
שוודיה
0.3706
0.430%-
פרנק
1
שוויץ
3.4708
0.638%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5223
0.175%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2042
0.245%

שערי מט"ח יציגים 10/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2010
0.062%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4394
0.328%
ין
100
יפן
2.9105
0.130%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7896
0.021%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3666
0.186%
דולר
1
קנדה
2.5358
0.475%
כתר
1
דנמרק
0.5096
0.020%-
כתר
1
נורווגיה
0.3702
0.461%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2266
0.044%-
כתר
1
שוודיה
0.3722
0.027%
פרנק
1
שוויץ
3.4931
0.267%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5144
0.071%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2037
0.098%-

שערי מט"ח יציגים 09/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2030
0.031%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4249
0.198%-
ין
100
יפן
2.9143
0.000%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7904
0.444%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3622
0.852%-
דולר
1
קנדה
2.5238
1.237%-
כתר
1
דנמרק
0.5097
0.449%-
כתר
1
נורווגיה
0.3685
0.567%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2267
1.979%
כתר
1
שוודיה
0.3721
0.588%-
פרנק
1
שוויץ
3.4838
0.662%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5176
0.031%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2039
0.049%-

שערי מט"ח יציגים 03/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2040
0.125%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4337
0.192%
ין
100
יפן
2.9143
0.093%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8073
0.134%
דולר
1
אוסטרליה
2.3825
0.489%
דולר
1
קנדה
2.5554
0.389%
כתר
1
דנמרק
0.5120
0.137%
כתר
1
נורווגיה
0.3706
0.243%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2223
0.670%-
כתר
1
שוודיה
0.3743
0.349%
פרנק
1
שוויץ
3.5070
0.003%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5190
0.135%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2040
0.049%-

שערי מט"ח יציגים 02/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2080
0.156%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4252
0.413%
ין
100
יפן
2.9170
0.500%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8022
0.473%
דולר
1
אוסטרליה
2.3709
0.799%
דולר
1
קנדה
2.5455
0.067%
כתר
1
דנמרק
0.5113
0.472%
כתר
1
נורווגיה
0.3697
0.407%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2238
0.902%
כתר
1
שוודיה
0.3730
0.539%
פרנק
1
שוויץ
3.5071
0.467%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5251
0.159%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2041
0.049%

שערי מט"ח יציגים 01/09/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2030
0.125%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4070
0.348%-
ין
100
יפן
2.9025
0.582%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7843
0.342%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3521
0.081%
דולר
1
קנדה
2.5438
0.220%-
כתר
1
דנמרק
0.5089
0.352%-
כתר
1
נורווגיה
0.3682
0.701%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2218
0.590%
כתר
1
שוודיה
0.3710
0.749%-
פרנק
1
שוויץ
3.4908
0.626%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5179
0.126%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2040
0.147%-

שערי מט"ח יציגים 31/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2070
0.466%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4224
0.176%-
ין
100
יפן
2.9195
0.443%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7973
0.047%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3502
0.034%
דולר
1
קנדה
2.5494
0.207%-
כתר
1
דנמרק
0.5107
0.039%-
כתר
1
נורווגיה
0.3708
0.081%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2205
0.227%
כתר
1
שוודיה
0.3738
0.349%
פרנק
1
שוויץ
3.5128
0.193%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5236
0.442%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0212
0.469%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2043
0.487%-

שערי מט"ח יציגים 30/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2220
0.309%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4302
0.074%-
ין
100
יפן
2.9325
0.102%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7991
0.047%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3494
0.222%
דולר
1
קנדה
2.5547
0.067%
כתר
1
דנמרק
0.5109
0.039%-
כתר
1
נורווגיה
0.3705
1.064%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2200
1.336%
כתר
1
שוודיה
0.3725
0.350%
פרנק
1
שוויץ
3.5196
0.153%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5437
0.329%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2053
0.291%-

שערי מט"ח יציגים 27/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2320
0.342%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4335
0.169%
ין
100
יפן
2.9355
0.325%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8009
0.214%
דולר
1
אוסטרליה
2.3442
0.239%
דולר
1
קנדה
2.5530
0.110%-
כתר
1
דנמרק
0.5111
0.216%
כתר
1
נורווגיה
0.3666
0.109%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2171
0.556%
כתר
1
שוודיה
0.3712
0.243%
פרנק
1
שוויץ
3.5250
0.196%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5587
0.352%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.390%