שערי מט"ח יציגים 07/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4090
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4659
0.550%-
ין
100
יפן
3.2280
0.040%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0327
0.129%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4593
0.457%
דולר
1
קנדה
2.5527
0.468%-
כתר
1
דנמרק
0.5413
0.111%-
כתר
1
נורווגיה
0.3785
0.185%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1934
0.052%-
כתר
1
שוודיה
0.3911
0.077%-
פרנק
1
שוויץ
3.7326
0.517%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8076
0.004%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2134
0.141%

שערי מט"ח יציגים 06/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4090
0.088%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4906
0.306%
ין
100
יפן
3.2293
0.140%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0379
0.003%
דולר
1
אוסטרליה
2.4481
0.480%-
דולר
1
קנדה
2.5647
0.276%-
כתר
1
דנמרק
0.5419
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3792
0.238%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1935
2.223%-
כתר
1
שוודיה
0.3914
0.255%-
פרנק
1
שוויץ
3.7520
0.104%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8078
0.104%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
0.442%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2131
0.094%

שערי מט"ח יציגים 05/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4120
0.350%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4769
0.390%
ין
100
יפן
3.2248
0.099%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0378
0.199%
דולר
1
אוסטרליה
2.4599
0.630%
דולר
1
קנדה
2.5718
0.685%
כתר
1
דנמרק
0.5419
0.129%
כתר
1
נורווגיה
0.3783
1.015%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1979
0.764%
כתר
1
שוודיה
0.3924
0.281%
פרנק
1
שוויץ
3.7481
0.158%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8128
0.346%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2129
0.421%-

שערי מט"ח יציגים 04/08/2020

שערי מט"ח יציגים 03/08/2020

שערי מט"ח יציגים 31/07/2020

שערי מט"ח יציגים 29/07/2020

שערי מט"ח יציגים 28/07/2020

שערי מט"ח יציגים 27/07/2020

שערי מט"ח יציגים 24/07/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4200
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3598
0.299%
ין
100
יפן
3.2202
0.899%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9737
0.313%
דולר
1
אוסטרליה
2.4227
0.648%-
דולר
1
קנדה
2.5477
0.266%-
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.319%
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.911%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2040
1.258%-
כתר
1
שוודיה
0.3860
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.6997
0.331%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8237
0.014%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
ללא שינוי