שערי מט"ח יציגים 21/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5116
0.499%
ין
100
יפן
3.1393
0.099%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8364
0.144%
דולר
1
אוסטרליה
2.3728
0.067%
דולר
1
קנדה
2.6459
0.045%
כתר
1
דנמרק
0.5134
0.137%
כתר
1
נורווגיה
0.3860
0.438%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2385
0.294%
כתר
1
שוודיה
0.3634
0.138%
פרנק
1
שוויץ
3.5695
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8735
0.047%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2188
0.046%

שערי מט"ח יציגים 20/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4560
0.058%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4892
0.903%-
ין
100
יפן
3.1362
0.035%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8309
0.395%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3712
0.583%-
דולר
1
קנדה
2.6447
0.174%-
כתר
1
דנמרק
0.5127
0.389%-
כתר
1
נורווגיה
0.3877
0.232%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2378
0.958%-
כתר
1
שוודיה
0.3629
0.330%-
פרנק
1
שוויץ
3.5665
0.338%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8712
0.012%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
0.229%

שערי מט"ח יציגים 17/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4540
0.058%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5301
0.323%
ין
100
יפן
3.1351
0.242%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8461
0.339%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3851
0.393%-
דולר
1
קנדה
2.6493
0.053%-
כתר
1
דנמרק
0.5147
0.329%-
כתר
1
נורווגיה
0.3886
0.282%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2401
0.208%-
כתר
1
שוודיה
0.3641
0.274%-
פרנק
1
שוויץ
3.5786
0.384%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8718
0.062%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.183%-

שערי מט"ח יציגים 16/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4560
0.087%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5155
0.376%
ין
100
יפן
3.1427
0.187%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8592
0.093%
דולר
1
אוסטרליה
2.3945
0.424%
דולר
1
קנדה
2.6507
0.102%
כתר
1
דנמרק
0.5164
0.097%
כתר
1
נורווגיה
0.3897
0.051%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2406
0.042%
כתר
1
שוודיה
0.3651
0.082%-
פרנק
1
שוויץ
3.5924
0.254%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8748
0.016%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2186
0.229%

שערי מט"ח יציגים 15/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4590
0.317%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4986
0.239%-
ין
100
יפן
3.1486
0.216%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8556
0.135%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3844
0.447%-
דולר
1
קנדה
2.6480
0.264%-
כתר
1
דנמרק
0.5159
0.135%-
כתר
1
נורווגיה
0.3899
0.102%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2405
0.125%
כתר
1
שוודיה
0.3654
0.409%-
פרנק
1
שוויץ
3.5833
0.095%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8740
0.417%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2181
0.183%-

שערי מט"ח יציגים 14/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4700
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.5094
0.218%
ין
100
יפן
3.1554
0.114%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8608
0.039%
דולר
1
אוסטרליה
2.3951
0.008%
דולר
1
קנדה
2.6550
0.090%-
כתר
1
דנמרק
0.5166
0.039%
כתר
1
נורווגיה
0.3903
0.103%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2402
0.538%-
כתר
1
שוודיה
0.3669
0.521%
פרנק
1
שוויץ
3.5867
0.459%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8944
0.004%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.091%-

שערי מט"ח יציגים 13/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4700
0.086%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4996
0.816%-
ין
100
יפן
3.1590
0.303%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8593
0.169%
דולר
1
אוסטרליה
2.3949
0.327%
דולר
1
קנדה
2.6574
0.034%
כתר
1
דנמרק
0.5164
0.175%
כתר
1
נורווגיה
0.3899
0.205%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2415
0.821%-
כתר
1
שוודיה
0.3650
0.109%-
פרנק
1
שוויץ
3.5703
0.182%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8946
0.067%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
0.737%

שערי מט"ח יציגים 10/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4730
0.058%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5366
0.392%
ין
100
יפן
3.1686
0.073%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8528
0.065%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3871
0.260%
דולר
1
קנדה
2.6565
0.083%-
כתר
1
דנמרק
0.5155
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3907
0.128%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2435
0.368%-
כתר
1
שוודיה
0.3654
0.109%-
פרנק
1
שוויץ
3.5638
0.003%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8979
0.055%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2171
0.276%-

שערי מט"ח יציגים 09/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4710
0.173%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5189
0.587%-
ין
100
יפן
3.1709
0.593%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8553
0.013%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3809
0.059%
דולר
1
קנדה
2.6587
0.161%-
כתר
1
דנמרק
0.5158
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3902
0.230%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2444
0.493%
כתר
1
שוודיה
0.3658
0.218%-
פרנק
1
שוויץ
3.5637
0.081%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8952
0.260%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2177
0.834%

שערי מט"ח יציגים 08/01/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4650
0.058%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5456
0.057%-
ין
100
יפן
3.1898
0.260%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8558
0.529%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3795
0.256%-
דולר
1
קנדה
2.6630
0.299%-
כתר
1
דנמרק
0.5159
0.540%-
כתר
1
נורווגיה
0.3911
0.686%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2432
0.041%
כתר
1
שוודיה
0.3666
0.407%-
פרנק
1
שוויץ
3.5666
0.148%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8825
0.065%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2159
0.093%