שערי מט"ח יציגים 14/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2830
0.394%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6147
0.100%-
ין
100
יפן
2.9999
0.180%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9749
0.038%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5381
0.087%
דולר
1
קנדה
2.7020
0.424%-
כתר
1
דנמרק
0.5345
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3934
0.408%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2320
0.086%-
כתר
1
שוודיה
0.3914
0.282%
פרנק
1
שוויץ
3.6328
0.127%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6299
0.392%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.457%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2096
0.285%-

שערי מט"ח יציגים 13/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2960
0.518%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6193
0.309%-
ין
100
יפן
3.0053
0.342%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9764
0.048%
דולר
1
אוסטרליה
2.5359
0.926%-
דולר
1
קנדה
2.7135
0.026%
כתר
1
דנמרק
0.5347
0.037%
כתר
1
נורווגיה
0.3918
1.160%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2322
1.065%-
כתר
1
שוודיה
0.3903
0.788%-
פרנק
1
שוויץ
3.6282
0.105%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6481
0.460%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.922%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2102
0.526%

שערי מט"ח יציגים 12/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2790
0.152%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6336
0.265%-
ין
100
יפן
3.0156
0.311%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9745
0.531%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5596
0.706%-
דולר
1
קנדה
2.7128
0.033%-
כתר
1
דנמרק
0.5345
0.540%-
כתר
1
נורווגיה
0.3964
0.477%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2347
0.255%-
כתר
1
שוודיה
0.3934
0.430%-
פרנק
1
שוויץ
3.6244
0.456%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6268
0.104%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.048%

שערי מט"ח יציגים 11/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2840
1.015%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6459
1.359%
ין
100
יפן
3.0250
1.174%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9957
1.024%
דולר
1
אוסטרליה
2.5778
0.593%
דולר
1
קנדה
2.7137
1.133%
כתר
1
דנמרק
0.5374
1.034%
כתר
1
נורווגיה
0.3983
0.632%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2353
1.598%
כתר
1
שוודיה
0.3951
1.074%
פרנק
1
שוויץ
3.6410
0.769%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6316
1.016%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.926%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.966%

שערי מט"ח יציגים 10/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2510
0.307%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5836
0.985%
ין
100
יפן
2.9899
0.084%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9552
0.421%
דולר
1
אוסטרליה
2.5626
1.093%
דולר
1
קנדה
2.6833
0.232%
כתר
1
דנמרק
0.5319
0.416%
כתר
1
נורווגיה
0.3958
0.738%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2316
1.224%
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.747%
פרנק
1
שוויץ
3.6132
0.593%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5850
0.304%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.529%-

שערי מט"ח יציגים 07/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2610
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
4.5389
0.011%-
ין
100
יפן
2.9874
0.010%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9386
0.201%
דולר
1
אוסטרליה
2.5349
0.237%
דולר
1
קנדה
2.6771
0.488%
כתר
1
דנמרק
0.5297
0.208%
כתר
1
נורווגיה
0.3929
0.512%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2288
0.131%
כתר
1
שוודיה
0.3880
0.596%
פרנק
1
שוויץ
3.5919
0.059%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5990
0.002%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
0.048%-

שערי מט"ח יציגים 06/05/2021

שערי מט"ח יציגים 05/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2650
0.400%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5437
0.727%
ין
100
יפן
2.9872
0.535%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9239
0.474%
דולר
1
אוסטרליה
2.5267
0.701%
דולר
1
קנדה
2.6606
0.803%
כתר
1
דנמרק
0.5277
0.476%
כתר
1
נורווגיה
0.3933
0.691%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2267
0.756%
כתר
1
שוודיה
0.3850
0.156%
פרנק
1
שוויץ
3.5733
0.535%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6055
0.414%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.465%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2084
0.241%

שערי מט"ח יציגים 04/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2520
0.185%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5109
0.198%
ין
100
יפן
2.9713
0.182%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9054
0.179%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5091
0.076%-
דולר
1
קנדה
2.6394
0.045%-
כתר
1
דנמרק
0.5252
0.190%-
כתר
1
נורווגיה
0.3906
0.153%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2250
0.044%-
כתר
1
שוודיה
0.3844
0.052%-
פרנק
1
שוויץ
3.5543
0.115%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5865
0.170%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2079
0.289%

שערי מט"ח יציגים 03/05/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2460
0.031%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5020
0.277%-
ין
100
יפן
2.9659
0.520%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9124
0.377%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5110
0.349%-
דולר
1
קנדה
2.6406
0.061%-
כתר
1
דנמרק
0.5262
0.360%-
כתר
1
נורווגיה
0.3912
1.012%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2251
0.177%-
כתר
1
שוודיה
0.3846
0.569%-
פרנק
1
שוויץ
3.5584
0.308%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5787
0.013%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2073
ללא שינוי