שערי מט"ח יציגים 17/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8950 0.438%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8135 0.227%-
יין 100 יפן 3.1788 0.085%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2244 0.264%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8013 0.434%
דולר 1 קנדה 2.8182 0.053%-
כתר 1 דנמרק 0.5662 0.264%-
כתר 1 נורווגיה 0.4467 1.040%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2601 0.814%
כתר 1 שוודיה 0.4544 0.460%-
פרנק 1 שוויץ 3.9080 0.158%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4848 0.337%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.778%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4974 0.424%

שערי מט"ח יציגים 16/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 0.492%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8267 0.386%-
יין 100 יפן 3.1815 0.248%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2356 0.137%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7892 0.122%-
דולר 1 קנדה 2.8197 0.156%
כתר 1 דנמרק 0.5677 0.123%-
כתר 1 נורווגיה 0.4421 0.963%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2580 0.077%-
כתר 1 שוודיה 0.4565 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9142 0.087%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4664 0.432%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.391%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4953 0.507%

שערי מט"ח יציגים 15/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8590 0.078%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8493 0.115%
יין 100 יפן 3.1894 0.016%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2414 0.227%
דולר 1 אוסטרליה 2.7926 0.417%
דולר 1 קנדה 2.8153 0.317%
כתר 1 דנמרק 0.5684 0.194%
כתר 1 נורווגיה 0.4464 0.699%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2582 1.334%
כתר 1 שוודיה 0.4566 0.817%
פרנק 1 שוויץ 3.9176 0.155%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4429 0.138%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4928 0.061%

שערי מט"ח יציגים 14/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8560 0.104%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8426 0.159%-
יין 100 יפן 3.1899 0.809%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2318 0.085%
דולר 1 אוסטרליה 2.7810 0.710%-
דולר 1 קנדה 2.8064 0.739%-
כתר 1 דנמרק 0.5673 0.106%
כתר 1 נורווגיה 0.4433 0.605%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2548 1.717%
כתר 1 שוודיה 0.4529 0.308%-
פרנק 1 שוויץ 3.9237 0.420%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4354 0.061%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4925 0.081%-

שערי מט"ח יציגים 11/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8600 0.181%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8519 0.067%-
יין 100 יפן 3.1643 0.712%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2282 0.177%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8009 0.804%-
דולר 1 קנדה 2.8273 0.981%-
כתר 1 דנמרק 0.5667 0.176%-
כתר 1 נורווגיה 0.4460 0.335%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2505 1.455%-
כתר 1 שוודיה 0.4543 0.351%-
פרנק 1 שוויץ 3.9073 0.387%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4387 0.204%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4929 0.182%-

שערי מט"ח יציגים 10/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8670 0.463%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8558 0.090%-
יין 100 יפן 3.1870 0.476%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2357 0.383%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8236 0.843%
דולר 1 קנדה 2.8553 0.283%-
כתר 1 דנמרק 0.5677 0.404%-
כתר 1 נורווגיה 0.4475 0.404%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2542 4.651%-
כתר 1 שוודיה 0.4559 0.719%-
פרנק 1 שוויץ 3.9225 0.053%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4498 0.484%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4938 0.484%-

שערי מט"ח יציגים 09/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8850 0.181%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8611 0.852%
יין 100 יפן 3.1719 0.628%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2520 0.943%
דולר 1 אוסטרליה 2.8000 0.136%
דולר 1 קנדה 2.8634 0.087%
כתר 1 דנמרק 0.5700 0.956%
כתר 1 נורווגיה 0.4457 0.338%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2666 0.490%
כתר 1 שוודיה 0.4592 0.768%
פרנק 1 שוויץ 3.9246 0.812%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4763 0.192%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4962 0.182%

שערי מט"ח יציגים 08/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 0.597%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8116 0.098%
יין 100 יפן 3.1521 0.935%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2123 1.111%
דולר 1 אוסטרליה 2.7962 0.296%-
דולר 1 קנדה 2.8609 0.098%-
כתר 1 דנמרק 0.5646 1.110%
כתר 1 נורווגיה 0.4442 0.471%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2653 0.301%-
כתר 1 שוודיה 0.4557 0.819%
פרנק 1 שוויץ 3.8930 1.169%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4658 0.604%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.391%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4953 0.609%

שערי מט"ח יציגים 07/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.052%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8059 0.362%-
יין 100 יפן 3.1229 0.557%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1660 0.691%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8045 0.669%-
דולר 1 קנדה 2.8637 0.893%-
כתר 1 דנמרק 0.5584 0.711%-
כתר 1 נורווגיה 0.4463 1.239%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2661 0.709%-
כתר 1 שוודיה 0.4520 0.199%-
פרנק 1 שוויץ 3.8480 0.290%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4330 0.007%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4923 0.061%-

שערי מט"ח יציגים 04/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8570 0.772%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8270 0.391%
יין 100 יפן 3.1404 0.229%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1950 2.305%
דולר 1 אוסטרליה 2.8234 0.947%-
דולר 1 קנדה 2.8895 0.987%-
כתר 1 דנמרק 0.5624 2.292%
כתר 1 נורווגיה 0.4519 0.871%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2680 1.107%-
כתר 1 שוודיה 0.4529 1.456%
פרנק 1 שוויץ 3.8592 1.692%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4326 0.825%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.775%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4926 0.766%-