שערי מט"ח יציגים 23/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8950 0.256%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.7980 0.267%-
יין 100 יפן 3.2227 0.149%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2568 0.316%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8154 0.435%-
דולר 1 קנדה 2.8002 0.139%-
כתר 1 דנמרק 0.5706 0.297%-
כתר 1 נורווגיה 0.4476 0.045%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2555 1.007%-
כתר 1 שוודיה 0.4611 0.065%-
פרנק 1 שוויץ 3.9381 0.066%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4860 0.390%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4974 0.261%-

שערי מט"ח יציגים 22/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9050 0.128%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8135 0.005%-
יין 100 יפן 3.2275 0.458%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2703 0.776%
דולר 1 אוסטרליה 2.8277 1.188%
דולר 1 קנדה 2.8041 0.365%
כתר 1 דנמרק 0.5723 0.775%
כתר 1 נורווגיה 0.4474 0.925%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2581 0.193%-
כתר 1 שוודיה 0.4614 1.184%
פרנק 1 שוויץ 3.9407 0.436%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5075 0.302%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4987 0.120%

שערי מט"ח יציגים 21/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9000 0.103%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8138 0.002%-
יין 100 יפן 3.2128 0.100%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2374 0.560%
דולר 1 אוסטרליה 2.7945 0.453%
דולר 1 קנדה 2.7939 0.182%-
כתר 1 דנמרק 0.5679 0.549%
כתר 1 נורווגיה 0.4433 0.382%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2586 0.117%
כתר 1 שוודיה 0.4560 0.110%
פרנק 1 שוויץ 3.9236 0.363%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4909 0.002%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4981 0.121%

שערי מט"ח יציגים 18/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8960 0.026%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8139 0.007%
יין 100 יפן 3.2096 0.969%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2138 0.251%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7819 0.693%-
דולר 1 קנדה 2.7990 0.681%-
כתר 1 דנמרק 0.5648 0.247%-
כתר 1 נורווגיה 0.4450 0.381%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2583 0.692%-
כתר 1 שוודיה 0.4555 0.242%
פרנק 1 שוויץ 3.9094 0.036%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4908 0.109%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4975 0.020%

שערי מט"ח יציגים 17/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8950 0.438%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8135 0.227%-
יין 100 יפן 3.1788 0.085%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2244 0.264%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8013 0.434%
דולר 1 קנדה 2.8182 0.053%-
כתר 1 דנמרק 0.5662 0.264%-
כתר 1 נורווגיה 0.4467 1.040%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2601 0.814%
כתר 1 שוודיה 0.4544 0.460%-
פרנק 1 שוויץ 3.9080 0.158%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4848 0.337%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.778%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4974 0.424%

שערי מט"ח יציגים 16/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 0.492%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8267 0.386%-
יין 100 יפן 3.1815 0.248%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2356 0.137%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7892 0.122%-
דולר 1 קנדה 2.8197 0.156%
כתר 1 דנמרק 0.5677 0.123%-
כתר 1 נורווגיה 0.4421 0.963%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2580 0.077%-
כתר 1 שוודיה 0.4565 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9142 0.087%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4664 0.432%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.391%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4953 0.507%

שערי מט"ח יציגים 15/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8590 0.078%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8493 0.115%
יין 100 יפן 3.1894 0.016%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2414 0.227%
דולר 1 אוסטרליה 2.7926 0.417%
דולר 1 קנדה 2.8153 0.317%
כתר 1 דנמרק 0.5684 0.194%
כתר 1 נורווגיה 0.4464 0.699%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2582 1.334%
כתר 1 שוודיה 0.4566 0.817%
פרנק 1 שוויץ 3.9176 0.155%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4429 0.138%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4928 0.061%

שערי מט"ח יציגים 14/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8560 0.104%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8426 0.159%-
יין 100 יפן 3.1899 0.809%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2318 0.085%
דולר 1 אוסטרליה 2.7810 0.710%-
דולר 1 קנדה 2.8064 0.739%-
כתר 1 דנמרק 0.5673 0.106%
כתר 1 נורווגיה 0.4433 0.605%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2548 1.717%
כתר 1 שוודיה 0.4529 0.308%-
פרנק 1 שוויץ 3.9237 0.420%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4354 0.061%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4925 0.081%-

שערי מט"ח יציגים 11/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8600 0.181%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8519 0.067%-
יין 100 יפן 3.1643 0.712%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2282 0.177%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8009 0.804%-
דולר 1 קנדה 2.8273 0.981%-
כתר 1 דנמרק 0.5667 0.176%-
כתר 1 נורווגיה 0.4460 0.335%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2505 1.455%-
כתר 1 שוודיה 0.4543 0.351%-
פרנק 1 שוויץ 3.9073 0.387%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4387 0.204%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4929 0.182%-

שערי מט"ח יציגים 10/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8670 0.463%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8558 0.090%-
יין 100 יפן 3.1870 0.476%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2357 0.383%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8236 0.843%
דולר 1 קנדה 2.8553 0.283%-
כתר 1 דנמרק 0.5677 0.404%-
כתר 1 נורווגיה 0.4475 0.404%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2542 4.651%-
כתר 1 שוודיה 0.4559 0.719%-
פרנק 1 שוויץ 3.9225 0.053%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4498 0.484%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4938 0.484%-