שערי מט"ח יציגים 22/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3800
0.148%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4326
0.346%
ין
100
יפן
3.2293
0.065%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0006
0.262%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4000
0.075%
דולר
1
קנדה
2.5712
0.399%-
כתר
1
דנמרק
0.5376
0.241%-
כתר
1
נורווגיה
0.3664
0.163%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2074
0.436%
כתר
1
שוודיה
0.3854
0.388%-
פרנק
1
שוויץ
3.7281
0.390%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7677
0.136%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.093%

שערי מט"ח יציגים 21/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3850
0.178%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4173
1.022%
ין
100
יפן
3.2272
0.891%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0111
0.526%
דולר
1
אוסטרליה
2.3982
0.905%
דולר
1
קנדה
2.5815
0.734%
כתר
1
דנמרק
0.5389
0.522%
כתר
1
נורווגיה
0.3670
0.769%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2065
1.027%
כתר
1
שוודיה
0.3869
0.598%
פרנק
1
שוויץ
3.7427
0.543%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7742
0.178%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
0.448%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.093%

שערי מט"ח יציגים 20/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3790
0.030%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3726
0.530%-
ין
100
יפן
3.1987
0.287%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9901
0.226%
דולר
1
אוסטרליה
2.3767
1.062%-
דולר
1
קנדה
2.5627
0.129%-
כתר
1
דנמרק
0.5361
0.206%
כתר
1
נורווגיה
0.3642
0.082%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2044
0.487%-
כתר
1
שוודיה
0.3846
0.052%
פרנק
1
שוויץ
3.7225
0.277%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7657
0.038%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2150
0.047%

שערי מט"ח יציגים 19/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3780
0.148%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3959
0.413%
ין
100
יפן
3.2079
0.208%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9811
0.490%
דולר
1
אוסטרליה
2.4022
0.234%
דולר
1
קנדה
2.5660
0.195%
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.526%
כתר
1
נורווגיה
0.3639
0.831%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2054
0.588%
כתר
1
שוודיה
0.3844
0.602%
פרנק
1
שוויץ
3.7122
0.438%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7639
0.147%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.446%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.278%-

שערי מט"ח יציגים 16/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3830
0.324%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3778
0.441%-
ין
100
יפן
3.2146
0.292%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9617
0.395%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3966
0.341%-
דולר
1
קנדה
2.5610
0.420%-
כתר
1
דנמרק
0.5322
0.412%-
כתר
1
נורווגיה
0.3609
0.688%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2042
0.295%
כתר
1
שוודיה
0.3821
0.209%-
פרנק
1
שוויץ
3.6960
0.479%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7709
0.328%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.554%-

שערי מט"ח יציגים 15/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3940
0.296%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3972
0.283%
ין
100
יפן
3.2240
0.433%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9774
0.144%
דולר
1
אוסטרליה
2.4048
0.874%-
דולר
1
קנדה
2.5718
0.109%-
כתר
1
דנמרק
0.5344
0.150%
כתר
1
נורווגיה
0.3634
0.792%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2036
0.586%-
כתר
1
שוודיה
0.3829
0.078%-
פרנק
1
שוויץ
3.7138
0.351%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7866
0.298%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2167
0.464%

שערי מט"ח יציגים 14/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3840
0.059%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3848
0.812%-
ין
100
יפן
3.2101
0.028%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9717
0.533%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4260
0.386%-
דולר
1
קנדה
2.5746
0.298%-
כתר
1
דנמרק
0.5336
0.541%-
כתר
1
נורווגיה
0.3663
1.000%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2048
0.389%-
כתר
1
שוודיה
0.3832
0.622%-
פרנק
1
שוויץ
3.7008
0.447%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7724
0.075%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2157
0.046%-

שערי מט"ח יציגים 13/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3860
0.089%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4207
0.400%
ין
100
יפן
3.2110
0.119%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9930
0.093%
דולר
1
אוסטרליה
2.4354
0.135%-
דולר
1
קנדה
2.5823
0.245%
כתר
1
דנמרק
0.5365
0.112%
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.027%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2056
0.587%
כתר
1
שוודיה
0.3856
0.548%
פרנק
1
שוויץ
3.7174
0.100%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7760
0.101%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2158
0.139%

שערי מט"ח יציגים 12/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3830
0.059%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4031
0.601%
ין
100
יפן
3.2072
0.457%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9893
0.083%
דולר
1
אוסטרליה
2.4387
0.395%
דולר
1
קנדה
2.5760
0.327%
כתר
1
דנמרק
0.5359
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.3699
1.121%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2044
0.390%-
כתר
1
שוודיה
0.3835
0.393%
פרנק
1
שוויץ
3.7137
0.400%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7712
0.059%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.139%

שערי מט"ח יציגים 09/10/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3810
0.383%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3768
0.498%-
ין
100
יפן
3.1926
0.328%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9860
0.170%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4291
0.070%-
דולר
1
קנדה
2.5676
0.199%
כתר
1
דנמרק
0.5355
0.186%-
כתר
1
נורווגיה
0.3658
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2052
0.441%
כתר
1
שוודיה
0.3820
0.131%-
פרנק
1
שוויץ
3.6989
0.024%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7684
0.374%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.370%-