שערי מט"ח יציגים לתאריך 20/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3590
0.944%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1885
0.473%-
ין
100
יפן
2.6232
1.138%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5490
0.493%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3704
0.084%-
דולר
1
קנדה
2.6250
0.707%-
כתר
1
דנמרק
0.4769
0.501%-
כתר
1
נורווגיה
0.3454
0.029%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2119
0.141%-
כתר
1
שוודיה
0.3381
0.354%-
פרנק
1
שוויץ
3.4482
0.723%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7375
0.935%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.893%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1837
1.024%-

שערי מט"ח יציגים לתאריך 19/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3910
1.103%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2084
1.139%
ין
100
יפן
2.6534
2.191%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5666
1.203%
דולר
1
אוסטרליה
2.3724
0.863%
דולר
1
קנדה
2.6437
1.198%
כתר
1
דנמרק
0.4793
1.204%
כתר
1
נורווגיה
0.3455
0.116%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2122
0.616%
כתר
1
שוודיה
0.3393
0.832%
פרנק
1
שוויץ
3.4733
3.314%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7822
1.106%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
0.901%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1856
1.034%

שערי מט"ח יציגים לתאריך 18/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3540
0.268%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1610
0.718%-
ין
100
יפן
2.5965
0.138%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5242
0.379%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3521
0.566%-
דולר
1
קנדה
2.6124
0.434%-
כתר
1
דנמרק
0.4736
0.358%-
כתר
1
נורווגיה
0.3451
0.776%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2109
0.668%
כתר
1
שוודיה
0.3365
0.503%-
פרנק
1
שוויץ
3.3619
0.515%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7299
0.295%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1837
0.054%-

שערי מט"ח יציגים לתאריך 17/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3630
1.638%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1911
0.067%
ין
100
יפן
2.6001
1.649%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5376
0.757%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3655
0.110%
דולר
1
קנדה
2.6238
0.805%-
כתר
1
דנמרק
0.4753
0.772%-
כתר
1
נורווגיה
0.3478
0.258%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2095
0.333%-
כתר
1
שוודיה
0.3382
0.354%-
פרנק
1
שוויץ
3.3793
0.688%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7439
1.626%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
1.770%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1838
1.606%-

שערי מט"ח יציגים לתאריך 16/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4190
0.205%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1883
0.475%
ין
100
יפן
2.6437
0.177%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5646
0.372%
דולר
1
אוסטרליה
2.3629
0.365%
דולר
1
קנדה
2.6451
0.819%
כתר
1
דנמרק
0.4790
0.356%
כתר
1
נורווגיה
0.3487
0.490%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2102
1.407%-
כתר
1
שוודיה
0.3394
0.444%
פרנק
1
שוויץ
3.4027
0.199%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8223
0.220%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1868
0.268%

שערי מט"ח יציגים לתאריך 13/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4120
1.558%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1685
1.556%-
ין
100
יפן
2.6484
1.587%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5514
1.865%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3543
1.312%-
דולר
1
קנדה
2.6236
1.354%-
כתר
1
דנמרק
0.4773
1.871%-
כתר
1
נורווגיה
0.3470
1.364%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2132
0.187%-
כתר
1
שוודיה
0.3379
1.516%-
פרנק
1
שוויץ
3.4095
2.082%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8117
1.573%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
1.310%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1863
1.167%-

שערי מט"ח יציגים לתאריך 12/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4660
1.197%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2344
0.009%
ין
100
יפן
2.6911
2.028%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6189
0.097%
דולר
1
אוסטרליה
2.3856
0.683%-
דולר
1
קנדה
2.6596
0.647%
כתר
1
דנמרק
0.4864
0.062%
כתר
1
נורווגיה
0.3518
0.873%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2136
0.047%-
כתר
1
שוודיה
0.3431
0.087%-
פרנק
1
שוויץ
3.4820
0.607%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8886
1.199%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1885
1.235%

שערי מט"ח יציגים לתאריך 11/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4250
1.097%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2340
0.985%-
ין
100
יפן
2.6376
1.002%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6154
1.100%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4020
0.262%-
דולר
1
קנדה
2.6425
0.762%-
כתר
1
דנמרק
0.4861
1.079%-
כתר
1
נורווגיה
0.3549
0.811%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2137
0.373%-
כתר
1
שוודיה
0.3434
0.319%-
פרנק
1
שוויץ
3.4610
0.529%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8307
1.089%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.873%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1862
0.640%-

שערי מט"ח יציגים לתאריך 10/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.727%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2761
0.678%
ין
100
יפן
2.6643
1.571%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6556
0.872%
דולר
1
אוסטרליה
2.4083
0.158%
דולר
1
קנדה
2.6628
0.199%
כתר
1
דנמרק
0.4914
0.862%
כתר
1
נורווגיה
0.3578
0.804%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2145
1.227%
כתר
1
שוודיה
0.3445
0.262%
פרנק
1
שוויץ
3.4794
0.384%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8839
0.718%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1874
0.807%

שערי מט"ח יציגים לתאריך 09/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4380
0.556%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2473
0.956%
ין
100
יפן
2.6231
0.057%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6240
1.012%
דולר
1
אוסטרליה
2.4045
0.497%-
דולר
1
קנדה
2.6575
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.4872
1.037%
כתר
1
נורווגיה
0.3607
0.895%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2119
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3436
0.674%
פרנק
1
שוויץ
3.4661
0.158%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8491
0.570%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1859
0.486%